Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 462. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

Ст. 462 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних справ) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.

2. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.