Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 114. Зміст висновку експерта у галузі права

Ст. 114 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:

1) застосування аналогії закону чи аналогії права;

2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.

2. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.