Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 80. Достатність доказів

Ст. 80 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

2. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.