Житловий Кодекс Української РСР
Стаття 170. Дія договору найму жилого приміщення при переході права власності на жилий будинок (квартиру) до іншої особи

Ст. 170 ЖКУ від 30.06.1983 № 5464-X


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

При переході права власності на жилий будинок, (частину будинку, квартиру), в якому знаходиться здане в найом жиле приміщення, до іншої особи договір найму зберігає силу до закінчення зазначеного в ньому строку.

Якщо договір найму укладено без зазначення строку, новий власник будинку (квартири) вправі вимагати його розірвання у випадках і в порядку, передбачених статтею 168 цього Кодексу.

( Стаття 170 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 06.05.93 )