Про аудиторську діяльність
Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Ст. 2 ЗУ Про аудиторську діяльність від 22.04.1993 № 3125-XII


Втратив чинність

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством.