Про аудиторську діяльність
Стаття 22. Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм

Ст. 22 ЗУ Про аудиторську діяльність від 22.04.1993 № 3125-XII


Втратив чинність

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру.

Порядок застосування до аудиторів стягнень визначається Аудиторською палатою України.

Рішення Аудиторської палати України щодо застосування до аудиторів стягнень можуть бути оскаржені до суду.

До аудиторів можуть бути застосовані інші види відповідальності відповідно до закону.

Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо вони діяли в межах виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про емітента, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, і таке подання не вважається порушенням договору про надання аудиторських послуг або законодавства про аудиторську діяльність.