Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 14. Права правовласників у відносинах з організацією колективного управління

Ст. 14 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Правовласники, які набули статус члена організації колективного управління, мають право:

1) брати участь у загальних зборах організації колективного управління згідно з положеннями статті 7 цього Закону;

2) брати участь у діяльності наглядового або виконавчого органу організації колективного управління згідно з положеннями статей 8 і 9 цього Закону;

3) отримувати від організацій колективного управління інформацію про управління їхніми майновими правами, про суми зібраних доходів від прав та нараховану їм частку доходів від прав, а також про суми винагороди за управління, утриманої організацією колективного управління;

4) отримувати належну їм частку доходів від прав;

5) звертатися до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби зв’язку);

6) вилучати з управління організацій колективного управління свої майнові права у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону;

7) припиняти членство в організації колективного управління.

2. Правовласники, які не набули статус члена організації колективного управління, мають права, передбачені пунктами 1-6 частини першої цієї статті.