Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 13 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління

1. Декларування правовласником майнових прав здійснюється з метою ідентифікації об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

2. При декларуванні майнових прав правовласник надає такі відомості про об’єкт, які дають змогу надійно відрізнити його від інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласника і третіх осіб.

3. Організації колективного управління встановлюють правила декларування майнових прав, управління якими вони здійснюють, та ведуть облік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, наданих їм в управління.

4. Декларування майнових прав здійснюється в письмовій або електронній формі (в електронній системі адміністрування) у порядку, встановленому організацією колективного управління.

5. Декларації та інформація, пов’язана з декларуванням майнових прав, зберігаються протягом усього строку діяльності організації колективного управління.

6. Правовласники несуть відповідальність за достовірність відомостей, які вони зазначають при декларуванні належних їм об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

7. Організація колективного управління зобов’язана негайно призупинити виплату відповідних часток доходу від прав, розподілених у зв’язку з використанням об’єкта авторського права і (або) суміжних прав, і повідомити про це декларантів, які задекларували свої права на цей об’єкт, якщо:

1) організація отримала відомості, які не дають змоги надійно відрізнити один об’єкт майнових прав від інших об’єктів майнових прав цього правовласника або третіх осіб;

2) відомості про майнові права, які надійшли організації від різних правовласників про один і той самий об’єкт майнових прав, містять суперечливу інформацію щодо правовласників.

Повідомлення про виявлені недоліки у відомостях надсилається всім особам, які заявили свої майнові права на відповідний об’єкт майнових прав.

Організація колективного управління відновлює виплату доходів від прав, припинених у зв’язку з суперечливими відомостями, тільки після надходження нових декларацій, які усувають суперечності, а також у разі отримання судового рішення, яке набрало законної сили та усуває суперечності щодо кола правовласників на спірний об’єкт майнових прав.

8. Правовласники мають право на підставі письмової заяви вимагати вилучення своїх майнових прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збирання винагороди за використання їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (далі - заява про вилучення). У заяві про вилучення зазначаються майнові права, які вилучаються з управління організації, та перелік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

У заяві про вилучення правовласники зазначають перелік об’єктів, щодо яких подається заява, та правові підстави набуття майнових прав на ці об’єкти.

9. У разі подання правовласниками до організації колективного управління заяви про вилучення щодо їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав організація зобов’язана протягом шести місяців з дня отримання таких заяв виплатити правовласникам, які звернулися із заявою про вилучення, належну їм винагороду, внести відповідні зміни до договорів із користувачами, припинити управління щодо відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (припинити дії щодо надання дозволів на використання відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дії щодо збирання винагороди за їх використання, дії щодо звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об’єктів тощо) та розмістити на своєму веб-сайті інформацію про таке вилучення із списком правовласників, які здійснили вилучення, та переліком об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких здійснено вилучення.

10. Подання заяви про вилучення не допускається, а колективне управління є обов’язковим у разі здійснення обов’язкового колективного управління відповідно до цього Закону.

11. Організація колективного управління не має права відмовляти правовласникам у вилученні майнових прав з управління, за умови дотримання ними порядку вилучення, передбаченого цією статтею.

12. Правовласники можуть також вилучити свої майнові права з управління організації, що акредитована для здійснення розширеного колективного управління правами. У такому разі на території України управління майновими правами, вилученими з колективного управління, може здійснюватися правовласником.

13. Якщо частка доходів від прав, що підлягала до сплати правовласнику до подання ним заяви про вилучення, надійшла до організації колективного управління після спливу строку, зазначеного в частині дев’ятій цієї статті, організація зобов’язана протягом місяця повідомити про це правовласника та вжити всіх можливих заходів для виплати належних йому коштів.


Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті