Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 11 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління

1. Організація колективного управління щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про свою діяльність та забезпечує вільний доступ до нього протягом п’яти років з дня розміщення. Один примірник щорічного звіту до 1 квітня року, що настає за звітним, надсилається до Установи.

2. Відомості, зазначені у щорічному звіті про діяльність організації колективного управління, підлягають аудиту в установленому законодавством порядку. Аудиторський звіт є невід’ємним додатком до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління та оприлюднюється разом з ним.

3. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління повинен містити, зокрема, відомості (станом на початок та кінець звітного періоду) про:

1) двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями (назва сторін, дата набрання чинності, строк дії, предмет договору);

2) доходи від прав, зібрані організацією, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, про використання таких доходів (розподіл правовласникам, перерахування іншим організаціям колективного управління, використання на інші цілі);

3) відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, а саме:

суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління, суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;

суми коштів, утриманих як збір за управління, та інші відрахування з доходу від прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;

суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав, іншими організаціями колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;

суми, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління і розподілені безпосередньо правовласникам, з розподілом за категоріями прав та організаціями;

4) розподіл і виплату організацією доходів від прав, а саме:

загальна сума, розподілена на користь правовласників, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав;

загальна сума, виплачена правовласникам, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав;

загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам коштів з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, із зазначенням фінансового року, в якому зібрані ці кошти;

5) у разі наявності нерозподілених та невиплачених коштів - інформація про причини виникнення такої ситуації та про заходи, здійснені організацією для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені та виплачені кошти;

6) використання сум, утриманих організацією, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум, зокрема:

всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією, з розподілом за категоріями прав, якими вона здійснює управління. У разі якщо витрати є непрямими або такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат;

операційні та фінансові витрати в частині безпосереднього управління правами з розподілом за категоріями прав, якими управляє організація. У разі якщо витрати є непрямими і такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат;

операційні і фінансові витрати, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг;

ресурси, що використовуються для покриття витрат;

розмір матеріального забезпечення, наданого особам, зазначеним у статтях 8 та 9 цього Закону, у звітному році;

вирахування, що здійснюються з доходів від прав, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, а також цілі таких вирахувань;

7) випадки відмови від укладення договорів з користувачами;

8) організаційно-правову форму та структуру організації;

Крім відомостей, зазначених у цій частині, з метою забезпечення прозорості діяльності організація колективного управління може включити до щорічного звіту про свою діяльність також інші відомості.

У разі використання частини суми зібраних коштів на культурні, соціальні, навчальні цілі до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління додається спеціальний звіт з детальною інформацією про напрями використання таких коштів із зазначенням витрачених сум за кожним напрямом.


Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті