Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

добровільне колективне управління - колективне управління, що здійснюється організаціями колективного управління, зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, виключно щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, включених до каталогу відповідної організації колективного управління;

договір про партнерство - письмовий (електронний) договір, що укладається акредитованою організацією колективного управління, яка здійснює обов’язкове колективне управління, з іншою акредитованою організацією колективного управління, яка здійснює розширене колективне управління, у відповідній сфері про виплату належної частки доходу від прав відповідній категорії правовласників;

договір про представництво прав - письмовий (електронний) договір між організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, яким одна організація уповноважує іншу організацію здійснювати управління правами на відповідні об’єкти авторського права і (або) суміжних прав;

дохід від прав - грошові кошти, отримані організацією колективного управління від користувачів або інших організацій колективного управління як винагорода за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників;

електронна система адміністрування - інформаційно-телекомунікаційна система, що зв’язує за допомогою мережі Інтернет організацію колективного управління з правовласниками й користувачами та забезпечує автоматизоване ведення обліку об’єктів майнових прав, включаючи їх декларування правовласниками, обліку надходжень, розподілу та виплати доходів від прав організацією колективного управління;

збір за управління - грошові кошти, утримані, зараховані або вирахувані організацією колективного управління з суми доходу від прав або будь-якого іншого не забороненого законом доходу для покриття витрат на забезпечення діяльності організації колективного управління, передбаченої цим Законом;

каталог організації колективного управління - сукупність об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами на які управляє організація;

колективне управління - діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам доходу від прав, що здійснюється в інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з дотриманням принципів, передбачених цим Законом;

користувач - будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка вчиняє дії, що відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" вимагають отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи відрахування правовласникам;

незапитані кошти - частина доходу від прав, не розподілена і (або) не виплачена у встановлений цим Законом строк внаслідок неможливості ідентифікації відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та (або) правовласника щодо таких об’єктів чи об’єктивної неможливості виявити місцезнаходження ідентифікованого правовласника та виплатити йому кошти;

обов’язкове колективне управління - колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах;

організація колективного управління - громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в Установі, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямована на колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав;

правовласник - суб’єкт авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має право на отримання частки доходу від прав;

розширене колективне управління - колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у визначених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах;

Установа - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

член організації колективного управління - правовласник або об’єднання (асоціація) правовласників, інша організація колективного управління, які відповідно до законодавства та статуту організації колективного управління набули статус члена організації колективного управління.

Інші терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про авторське право і суміжні права".


Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті