Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 10. Забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління

1. Організації колективного управління зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах та підтримувати в актуальному стані таку інформацію:

1) статут;

2) умови членства в організації (якщо вони не врегульовані статутом);

3) порядок вилучення майнових прав з управління організації;

4) типові договори і проекти попередніх тарифів, затверджені організацією колективного управління;

5) відомості про персональний склад виконавчого та наглядового органів організації;

6) принципи і порядок розподілу доходу від прав;

7) порядок утримання із сум зібраного доходу від прав сум збору за управління, а також сум, що можуть бути спрямовані на культурні, соціальні, навчальні цілі;

8) перелік договорів, укладених з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, із зазначенням назви таких організацій;

9) порядок розгляду скарг і вирішення спорів між організацією та іншими організаціями колективного управління, користувачами, правовласниками;

10) щорічний звіт про діяльність організації;

11) перелік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які вилучені з управління організації у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону;

12) загальні принципи використання незапитаних коштів;

13) перелік неідентифікованих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та перелік об’єктів, відомості щодо яких містять суперечливу інформацію про правовласників.

2. Організація колективного управління вживає всіх заходів для забезпечення ефективної та прозорої діяльності свого виконавчого органу. Зокрема, виконавчий орган щороку звітує перед загальними зборами про свої інтереси в організації колективного управління, про розмір отриманої за свою діяльність винагороди за звітний рік, про розмір отриманої винагороди як правовласника (за наявності таких прав) від цієї організації, про існуючі або потенційні конфлікти інтересів між обов’язками керівника щодо організації колективного управління та його обов’язками щодо іншої фізичної або юридичної особи.

3. Організації колективного управління подають до Установи таку інформацію:

1) про зміни, внесені до статуту організації колективного управління, - протягом п’яти робочих днів після оформлення внесення відповідних змін згідно із законодавством;

2) про укладення з правовласниками договорів про управління майновими правами на колективній основі - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;

3) про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного управління чи їх асоціаціями, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;

4) про річний баланс і звіт наглядового органу організації - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;

5) про річний звіт за формою відповідно до законодавства - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;

6) про результати аудиторських перевірок - протягом п’яти робочих днів після оформлення висновку перевірки;

7) про скликання загальних зборів (дата, час, місце проведення, порядок денний, проекти документів і рішень) - не менш як за 14 днів до дня проведення загальних зборів;

8) про рішення, ухвалені загальними зборами, - протягом п’яти робочих днів з дня набрання ними чинності;

9) про осіб, уповноважених представляти організацію (керівних осіб), - протягом 10 робочих днів після обрання (призначення) на посаду чи звільнення з посади таких осіб;

10) про зміну місцезнаходження організації, контактних телефонів - протягом п’яти робочих днів з дня відповідних змін.

4. Організація колективного управління здійснює витрати на придбання товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".

Відповідальність за неефективне використання коштів організацією колективного управління несе виконавчий орган такої організації.


Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті