Про забезпечення прозорості у видобувних галузях
Стаття 14. Відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнських підприємств у видобувних галузях за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Ст. 14 ЗУ Про забезпечення прозорості у видобувних галузях № 2545-VIII від 18.09.2018


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, несуть відповідальність за такі правопорушення:

нерозкриття інформації або порушення строків розкриття інформації, передбачених статтею 12 цього Закону, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

розкриття звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, що містить неповну інформацію про діяльність суб’єкта, який здійснює діяльність у видобувних галузях, передбаченого статтею 6 цього Закону, порушення встановленого порядку розкриття інформації у видобувних галузях, передбаченого статтею 12 цього Закону, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Провадження у справах про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, або материнських підприємств у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, здійснюється відповідно до положень цієї статті.

Справи про правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, за результатами розгляду виноситься постанова.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник цього органу або його заступники.

Штраф може бути накладено на суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнське підприємство у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня його вчинення.

Підставою для розгляду справи про правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, є протокол. Протокол про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях на основі матеріалів, підготовлених багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ, мають право складати уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

Протокол разом з іншими матеріалами, що стосуються справи, подається в п’ятиденний строк з дня його складення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, або його заступнику.

Справа про правопорушення розглядається у десятиденний строк з дня отримання протоколу та інших матеріалів справи.

Штраф сплачується у двомісячний строк з дня отримання суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, постанови про накладення штрафу.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається до органу, яким накладено штраф.

Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом.

У разі якщо штраф не сплачено у строк, встановлений цією статтею, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Сума штрафів зараховується до державного бюджету.

Постанову у справі про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях може бути оскаржено суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до суду.

3. Інформація про порушення суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях та про рішення про накладання штрафів за таке порушення підлягають опублікуванню протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення у відповідному розділі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

4. Притягнення суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнського підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до відповідальності не звільняє його від виконання обов’язків, установлених цим Законом.

5. У разі виявлення фактів, які можуть свідчити про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, яким стали відомі такі факти, зобов’язані негайно вжити заходів для перевірки зазначених фактів, а у разі їх підтвердження притягнути відповідних суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, або материнські підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до відповідальності.