Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про забезпечення прозорості у видобувних галузях № 2545-VIII від 18.09.2018


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про забезпечення прозорості у видобувних галузях
Стаття 6. Звіт про платежі на користь держави

1. Звіт про платежі на користь держави містить таку інформацію:

загальна сума платежів;

загальна сума за кожним видом платежів;

загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо кожної окремої проектної діяльності;

загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку за кожним видом платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;

валюта, в якій здійснювалися платежі;

звітний період, в якому здійснювалися платежі;

опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з якою здійснювалися платежі;

перелік окремих видів проектної діяльності, які прямо чи опосередковано реалізуються, та основні характеристики такої діяльності;

участь у соціальних проектах чи програмах та загальна сума платежів щодо кожного соціального проекту чи програми з окремим визначенням тих, що реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей;

обсяги видобутку за видом відповідної проектної діяльності;

середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного періоду;

обсяги фінансування та допомоги, отриманих від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також підконтрольних їм суб’єктів, зокрема обсяги державної допомоги суб’єктам господарювання;

інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

аудиторський звіт за звітний період (для суб’єктів розкриття інформації, які відповідно до законодавства зобов’язані проводити аудит фінансової звітності).

Невід’ємною частиною звіту про платежі на користь держави є акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, якщо такі акти складалися.

2. Підготовка звіту про платежі на користь держави здійснюється суб’єктами розкриття інформації в обсязі та за формою, попередньо погодженою незалежним адміністратором та багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ, а у разі запровадження електронної системи подання та аналізу звітності - багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ, та затвердженою Кабінетом Міністрів України.

3. Будь-який платіж, здійснений одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про платежі на користь держави, якщо сума такого платежу протягом звітного періоду є меншою за суму, встановлену багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ.

4. При реалізації проектної діяльності на підставі договору про спільну діяльність підготовка звіту про платежі на користь держави в частині виконання договору про спільну діяльність здійснюється всіма суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувній галузі та є учасниками спільної діяльності, незалежно від того, чи здійснюється будь-який платіж такими суб’єктами господарювання безпосередньо або від їхнього імені іншим учасником спільної діяльності, і незалежно від участі (частки участі) таких суб’єктів господарювання у проектній діяльності.

5. У разі здійснення платежу в натуральній формі такий платіж відображається у вартісному та кількісному вираженні з відповідними примітками для пояснення порядку визначення розміру платежу.

6. При розкритті інформації про платежі, зазначеної в цій статті, має відображатися зміст, а не форма платежів чи відповідної господарської діяльності. Платежі та види господарської діяльності не можуть бути штучно розділені чи об’єднані для уникнення застосування вимог цього Закону.


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті