Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про забезпечення прозорості у видобувних галузях № 2545-VIII від 18.09.2018


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про забезпечення прозорості у видобувних галузях
Стаття 8. Вимоги до створення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ

1. З метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, утворює багатосторонню групу з імплементації ІПВГ.

2. Основними принципами діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ є:

вільне обговорення питань та прийняття рішень;

гласність та прозорість діяльності;

відкритість;

паритетність представництва інтересів заінтересованих осіб;

дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ.

3. Персональний склад та положення про багатосторонню групу з імплементації ІПВГ затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

4. Формування складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснюється на паритетних засадах з представників груп заінтересованих осіб, а саме посадових осіб центральних органів виконавчої влади, представників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадських об’єднань.

5. Головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ є Міністр енергетики та вугільної промисловості України за посадою. До складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ також делегують по одному представнику центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

6. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ приймаються більшістю голосів її членів, за умови що така більшість включає голоси більшості присутніх членів багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ від кожної окремої групи заінтересованих осіб, визначеної частиною четвертою цієї статті. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ оформляються протоколом і підписуються головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

7. До повноважень багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ належить:

здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

попереднє погодження форм звіту про платежі на користь держави, консолідованого звіту про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі;

встановлення мінімальної суми, у разі неперевищення якої будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про платежі на користь держави та звіті про отримані платежі за відповідний звітний період;

погодження порядку проведення конкурсу щодо обрання незалежного адміністратора;

схвалення кандидатури незалежного адміністратора;

погодження звіту ІПВГ;

попереднє погодження технічного завдання на підготовку звіту ІПВГ;

підготовка матеріалів для розгляду справ про накладення адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях;

вироблення рекомендацій щодо внесення змін до законодавства в частині запровадження та удосконалення механізмів цільового використання коштів, сплачених суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, у вигляді платежів, у межах територіальних громад, які безпосередньо зазнають впливу від діяльності у видобувних галузях;

прийняття рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ у разі запровадження та затвердження порядку функціонування електронної системи подання та аналізу звітності;

інші повноваження відповідно до цього Закону.

8. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.


Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті