Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 6. Ринок двосторонніх договорів

Ст. 6 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність

1. Операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів здійснюють виробники, електропостачальники, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства та гарантований покупець, які отримали доступ до ринку електричної енергії.

Кваліфікований споживач має право купувати електричну енергію для власного споживання на ринку двосторонніх договорів за умови, що він набув статусу учасника ринку та став стороною, відповідальною за баланс.

Кваліфікований споживач не має права здійснювати перепродаж електричної енергії іншим учасникам ринку.

2. На ринку двосторонніх договорів продаж та купівля електричної енергії здійснюються на підставі двосторонніх договорів.

Відповідні суб’єкти ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати двосторонні договори у довільній формі та на умовах, що визначаються домовленістю сторін, з урахуванням таких обмежень:

1) виробники мають право продавати на ринку двосторонніх договорів електроенергію, за винятком обсягів, які відповідно до норм цього Закону повинні бути обов’язково продані на ринку "на добу наперед";

2) електропостачальники мають право продавати на ринку двосторонніх договорів електроенергію, що імпортується, за винятком обсягів, які відповідно до норм цього Закону повинні бути обов’язково продані на ринку "на добу наперед";

3) виробник не може купувати електричну енергію за двосторонніми договорами протягом двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом;

4) електропостачальник не може продавати електричну енергію за двосторонніми договорами протягом двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, крім операцій з експорту електричної енергії;

5) електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство та гарантований покупець не мають права продавати електричну енергію за двосторонніми договорами;

6) електропередавальне та електророзподільне підприємство мають право купувати електричну енергію на ринку двосторонніх договорів з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл відповідно, за винятком обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону повинні бути обов’язково куплені на ринку "на добу наперед";

7) виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроакумулюючих станціях, мають право купувати електричну енергію на ринку двосторонніх договорів з метою покриття технологічних потреб гідроакумулюючих станцій, за виключенням обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону повинні бути обов’язково куплені на ринку "на добу наперед";

8) гарантований покупець купує за двосторонніми договорами електричну енергію лише у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, з урахуванням особливостей, визначених статтею 22 цього Закону;

9) виробники, що виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та/або на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) продають на ринку двосторонніх договорів електричну енергію за ціною, що обов’язково повинна враховувати вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції, затверджену національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до цього Закону;

10) виробники, що виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та/або на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) укладають двосторонні договори на основі типових двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії АЕС/ГЕС, які затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

3. Істотними умовами двостороннього договору є:

предмет договору;

ціна електричної енергії та/або порядок її розрахунку (формування);

обсяг електричної енергії та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;

терміни та порядок поставки електричної енергії;

порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладений двосторонній договір та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;

порядок та форма розрахунків;

терміни та порядок оформлення актів приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії;

права, обов’язки та відповідальність сторін;

строк дії договору.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, має право встановлювати максимальний строк дії двосторонніх договорів, але такий строк не може бути меншим трьох місяців.

5. Сторони двостороннього договору у передбачених правилами ринку порядку та формі інформують адміністратора розрахунків про укладення двостороннього договору та про погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за таким договором. Таке повідомлення є підставою для включення зазначених обсягів до погодинних добових графіків відпуску (споживання) та/або експорту та/або імпорту електричної енергії відповідних суб’єктів ринку.