Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 22 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 22. Особливості участі у ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф

1. Електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути продана її виробниками на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку за цінами, що склалися на відповідних ринках.

2. Виробники електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом гарантованому покупцю відповідно до цього Закону.

З цією метою такі виробники зобов’язані:

отримати доступ до ринку електричної енергії у порядку, визначеному цим Законом;

укласти з гарантованим покупцем двосторонні договори з купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, або у передбачених цим Законом випадках додаткову угоду до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом з оптовим постачальником, та увійти на підставі цих договорів до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець;

відповідно до правил функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом щодобово подавати гарантованому покупцю свої погодинні графіки відпуску електричної енергії на наступну добу в порядку та у формі, визначених у договорі купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, для подальшого її продажу гарантованим покупцем на ринку "на добу наперед".

3. Гарантований покупець забезпечує виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом та проведення розрахунків за таку електроенергію у порядку, встановленому законом.

До 1 січня 2030 року гарантований покупець зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, всю електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу, якщо такі суб’єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом.

Купівля-продаж такої електричної енергії за "зеленим" тарифом здійснюється на підставі договору між виробником, якому встановлено "зелений" тариф та який входить до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, та гарантованим покупцем. Такий договір укладається на основі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом на строк дії "зеленого" тарифу, встановленого для відповідного виробника.

Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Виробники, яким встановлено "зелений" тариф, подають гарантованому покупцю погодинні графіки відпуску електричної енергії. Виробники, які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру та сонячного випромінювання, мають право корегувати графіки відпуску електричної енергії гарантованому покупцю за дві години до реального часу постачання у порядку та строки, визначені правилами функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом.

Гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії, купленої у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, на ринку "на добу наперед" за правилами ринку "на добу наперед" шляхом подачі оператору ринку пропозицій, складених на основі погодинних графіків відпуску електричної енергії на наступну добу виробників, у яких він купує електричну енергію за "зеленим" тарифом, за найменшою ціною, що допускається правилами ринку "на добу наперед".

Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, купується гарантованими електропостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії на території провадження ліцензійної діяльності яких знаходяться такі приватні домогосподарства, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

4. З метою поступового запровадження відповідальності виробників, яким встановлено "зелений" тариф, за спричинені ними небаланси електричної енергії, у випадках, встановлених цим Законом, встановлюється порядок компенсації виробниками, які входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, вартості їх небалансів електричної енергії гарантованому покупцю.

Частка відшкодування такими виробниками вартості їх небалансів електричної енергії встановлюється залежно від часу з моменту початку функціонування повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, та становить:

1) для виробників, які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру та сонячного випромінювання:

до 2030 року 0;

2) для виробників, які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують інші альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів):

на перший рік 0;

на другий рік 0,5;

з третього року 1.

5. Гарантований покупець здійснює оплату за електричну енергію, куплену у виробників за "зеленим" тарифом, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних, отриманих від адміністратора розрахунків, грошовими коштами в повному обсязі, у порядку та строки, визначені відповідними договорами, але не пізніше ніж протягом 90 календарних днів з дня відпуску відповідного обсягу електричної енергії виробником.

6. Виробники електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є сторонами, відповідальними за баланс, за виключенням випадку їх участі у балансуючій групі виробників за "зеленим" тарифом.

7. Гарантований покупець створює балансуючу групу виробників за "зеленим" тарифом, в якій є стороною, відповідальною за баланс, і до складу якої входять виключно виробники, які здійснюють йому продаж електроенергії за "зеленим" тарифом відповідно до цього Закону.

Порядок відшкодування виробниками, які входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, частки вартості їх небалансів електричної енергії гарантованому покупцю визначається правилами функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом з урахуванням положень цього Закону.

Правила функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, у тому числі порядок включення до вищезазначеної балансуючої групи, участі та виходу з неї, права й обов’язки учасників балансуючої групи та гарантованого покупця визначаються договором про участь у балансуючій групі виробників за "зеленим" тарифом.

Типовий договір про участь у балансуючій групі виробників за "зеленим" тарифом затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Термін діяльності вищезазначеної балансуючої групи встановлюється до 1 січня 2030 року.

8. Гарантований покупець купує/продає на балансуючому ринку електроенергію з метою врегулювання небалансів електричної енергії балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом та сплачує/отримує плату за куплений/проданий небаланс електричної енергії у порядку та за цінами, визначеними відповідно до правил ринку.

9. Джерелом формування коштів гарантованого покупця для оплати електричної енергії, придбаної відповідно до цього Закону, та для фінансування його організаційно-технічного та матеріального забезпечення є кошти, отримані від:

1) оператора ринку за продану гарантованим покупцем електричну енергію на ринку "на добу наперед";

2) системного оператора за проданий гарантованим покупцем небаланс електричної енергії на балансуючому ринку;

3) Фонду врегулювання вартісного дисбалансу за надані гарантованим покупцем послуги з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до цього Закону;

4) виробників, що продають гарантованому покупцю електричну енергію за "зеленим" тарифом як компенсація вартості їх небалансів електричної енергії в рамках балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом з урахуванням положень цієї статті.

10. Гарантований покупець має право на:

1) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання від Фонду врегулювання вартісного дисбалансу коштів за надані послуги з вирівнювання умов конкуренції;

3) отримання від виробників, у яких він здійснює купівлю електричної енергії за "зеленим" тарифом, їх погодинних добових графіків відпуску електричної енергії у порядку та формі, визначених відповідними договорами;

4) отримання від адміністратора розрахунків даних щодо фактичних обсягів відпуску електричної енергії виробниками, у яких гарантований покупець купує електричну енергію за "зеленим" тарифом;

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та у обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених договорів на ринку електричної енергії.

11. Гарантований покупець зобов’язаний:

1) дотримуватися умов та правил здійснення господарської діяльності з купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно до отриманої ліцензії та нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) отримати доступ до ринку електричної енергії у порядку, визначеному цим Законом, укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) укласти договір про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу відповідно до вимог цього Закону;

4) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, всю електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом;

5) створити балансуючу групу виробників за "зеленим" тарифом та стати стороною, відповідальною за баланс такої групи;

6) стати учасником ринку "на добу наперед";

7) пропонувати для продажу на ринку "на добу наперед" електричну енергію в обсягах, поданих виробниками, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, у погодинних графіках відпуску електричної енергії на наступну добу;

8) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про погодинні обсяги електричної енергії за двосторонніми договорами, сформовані за результатами продажу на ринку "на добу наперед" електричної енергії виробників, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, у порядку, визначеному правилами ринку;

9) складати погодинні добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу виробників, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про погодинні обсяги електричної енергії за двосторонніми договорами та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку. Гарантований покупець зобов’язаний інформувати системного оператора про корегування графіків відпуску, що здійснюються виробниками, які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру та сонячного випромінювання, у порядку, передбаченому правилами ринку;

10) купувати/продавати електроенергію на балансуючому ринку з метою врегулювання небалансів електричної енергії балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом та сплачувати плату за небаланс електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку;

11) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників за "зеленим" тарифом;

12) відкрити в установі уповноваженого банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

13) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

12. Гарантований покупець не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу, передачі та постачання електричної енергії.

13. Гарантований покупець забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Гарантований покупець також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

14. Функції гарантованого покупця виконує державне підприємство, спеціально уповноважене та підпорядковане Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності гарантованого покупця здійснюється в межах кошторису, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Стаття 1 ...20 21 22 23 24 ...31

Перейти до статті