Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 24 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 24. Проведення розрахунків на ринку електричної енергії

1. Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, проводяться між суб’єктами цього ринку у грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку та правилами ринку "на добу наперед".

2. Споживачі електричної енергії, які купують електричну енергію у електропостачальників, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в уповноваженому банку.

3. Учасники ринку "на добу наперед", які купують електричну енергію на цьому ринку, вносять плату за закуплену електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора ринку в уповноваженому банку.

4. Учасники балансування та сторони, відповідальні за баланс, у яких виникли зобов’язання перед системним оператором в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

5. Кошти за закуплену електричну енергію у виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), та за надані такими виробниками допоміжні послуги перераховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідних виробників в уповноваженому банку.

6. Кошти за послуги системного оператора з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

7. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Такий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всіх коштів, що надходять від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязі на поточні рахунки електропостачальника.

Внесення змін до зазначеного алгоритму здійснюється тільки у разі прострочення електропостачальником у строки та порядку, визначені правилами ринку, оплати вартості спричинених ним небалансів електричної енергії. Такі зміни до алгоритму діють до повного погашення заборгованості електропостачальника перед системним оператором. Зміни до алгоритму здійснюються на підставі подання системного оператора у випадку виникнення заборгованості електропостачальника перед системним оператором. Такими змінами алгоритму повинно бути передбачено, що кошти із поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора до повного погашення недоплати за куплений електропостачальником небаланс електричної енергії.

8. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оператора ринку перераховуються відповідно до правил ринку "на добу наперед" на:

1) поточні рахунки учасників ринку "на добу наперед", крім виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників за продану електричну енергію на ринку "на добу наперед";

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників за продану ними електричну енергію на ринку "на добу наперед";

3) поточний рахунок оператора ринку.

9. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання системного оператора перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на:

1) поточні рахунки учасників балансування та сторін, відповідальних за баланс, крім виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників;

3) поточний рахунок системного оператора з урахуванням положень цього Закону.

За рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, кошти із поточного рахунка із спеціальним режимом використання системного оператора можуть перераховуватися на інші поточні рахунки системного оператора.

З метою здійснення розрахунків з учасниками балансування при врегулюванні системних обмежень системний оператор може вносити на свій поточний рахунок із спеціальним режимом використання кошти з власного поточного рахунка.

10. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропередавального підприємства перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

2) поточний рахунок електропередавального підприємства з урахуванням положень цього Закону.

11. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), а також електропостачальників, що здійснюють імпорт електричної енергії, перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

2) поточні рахунки таких виробників/електропостачальників, що здійснюють імпорт електричної енергії.

12. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого покупця;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих електропостачальників;

3) поточні рахунки виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплоелектроцентралях, яким встановлено регульовані ціни закупівлі електричної енергії, відповідно до цього Закону;

4) поточний рахунок Фонду врегулювання вартісного дисбалансу для фінансування організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності Фонду врегулювання вартісного дисбалансу в межах затвердженого кошторису.

13. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого покупця перераховуються згідно із алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора за небаланси електричної енергії балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

2) поточні рахунки виробників, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у яких він купує електричну енергію за "зеленим" тарифом;

3) поточний рахунок гарантованого покупця для фінансування організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності гарантованого покупця в межах затвердженого кошторису.

14. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартісного дисбалансу затверджується та оприлюднюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

15. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників, виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартісного дисбалансу не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями цих суб’єктів ринку.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання електропостачальників, виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартісного дисбалансу не підлягають призупиненню.

16. У разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальника, або перерахування покупцями коштів за електричну енергію, закуплену у виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальника на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання таких виробників, гарантованого покупця та електропостачальника, та/або перерахування учасниками ринку коштів за послуги системного оператора з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на інші, ніж поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора, та/або перерахування учасниками ринку коштів за послуги електропередавального підприємства з передачі електричної енергії на інші, ніж поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропередавального підприємства, отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача/покупця/учасника ринку або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу/покупцю/учаснику ринку у цей термін коштів, сплачених на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії/послуг системного оператора/послуг з передачі електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів відповідному споживачу/покупцю/учаснику ринку.

Стаття 1 ...22 23 24 25 26 ...31

Перейти до статті