Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

адміністратор комерційного обліку електричної енергії (адміністратор комерційного обліку) - суб’єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку на ринку електричної енергії;

адміністратор розрахунків - суб’єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії та проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг;

акредитація постачальника послуг комерційного обліку (акредитація) - документальне засвідчення адміністратором комерційного обліку правочинності та компетентності відповідного суб’єкта господарювання надавати послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку;

алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до цього Закону;

балансуюча група - об’єднання сторін, відповідальних за баланс, що створюється відповідно до цього Закону, в рамках якого одна сторона, що входить до такого об’єднання, несе відповідальність за небаланс електричної енергії усіх інших сторін, що входять до такого об’єднання;

балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом - балансуюча група, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець;

балансуючий ринок електричної енергії (балансуючий ринок) - ринок, організований системним оператором з метою балансування обсягів виробництва (відпуску) та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання небалансів електричної енергії;

вертикально інтегрована господарська організація - суб’єкт господарювання, який разом з особами, пов’язаними з ним прямо або опосередковано відносинами контролю, здійснює передачу або розподіл і щонайменше одну із функцій з виробництва або постачання електричної енергії;

виробник електричної енергії (виробник) - суб’єкт господарювання, який володіє або користується на законних підставах генеруючими потужностями, виробляє електричну енергію з метою її продажу на ринку електричної енергії, та/або надає допоміжні послуги відповідно до вимог цього Закону;

вільна пропускна спроможність - доступна пропускна спроможність за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої відповідно до закону надано пріоритетний доступ. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах;

гарантований покупець електричної енергії за "зеленим" тарифом (гарантований покупець) - суб’єкт господарювання, що відповідно до цього Закону купує електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф;

гарантований постачальник електричної енергії (гарантований електропостачальник) - електропостачальник, який здійснює постачання електричної енергії виключно на закріпленій території та зобов’язаний укласти договір на постачання електричної енергії з будь-яким споживачем електричної енергії, який до нього звернувся і розташований на території здійснення його ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії;

граничні показники - визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об’єднану енергетичну систему України, у разі перевищення яких продаж електричної енергії має здійснюватися на ринку двосторонніх договорів та/або на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку;

двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (двосторонній договір) - договір, за яким здійснюється купівля-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів між двома суб’єктами господарювання, що мають право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на цьому ринку;

договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (договір на ринку "на добу наперед") - одночасне прийняття учасником торгів "на добу наперед" і оператором ринку прав та зобов’язань з купівлі-продажу продуктів електроенергії за результатами проведення відповідних торгів "на добу наперед";

допоміжні послуги - послуги, визначені цим Законом та правилами ринку, які системний оператор закуповує у постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої і надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів;

доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж - право електропостачальника на отримання послуги з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами з метою експорту та/або імпорту електричної енергії, набуте відповідно до цього Закону;

доступна пропускна спроможність - величина максимальної потужності електричної енергії, що може бути передана з енергетичної системи однієї країни до енергетичної системи іншої країни у відповідному напрямку за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об’єднаної енергетичної системи України;

електропередавальне підприємство - суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії;

електропостачальник - гарантований та/або незалежний постачальник електричної енергії, який діє відповідно до ліцензії;

електророзподільне підприємство - суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії;

кваліфікований споживач електричної енергії (кваліфікований споживач) - споживач електричної енергії, який може вільно обирати електропостачальника та безпосередньо укладати з ним договір на обсяг власного споживання електричної енергії, з урахуванням положень пункту 3 розділу VI цього Закону;

кліринг на ринку електричної енергії - система безготівкових розрахунків через уповноважений банк, яка враховує взаємні фінансові вимоги та зобов’язання суб’єктів ринку щодо операцій з електричною енергією (продуктами електроенергії) і послуг, наданих на ринку електричної енергії, та завершуються платежем на різницю між сумами вимог та зобов’язань суб’єктів ринку, в тому числі за рахунок наданих фінансових гарантій;

кодекс електричних мереж - зведення вимог та правил, які регулюють взаємовідносини системного оператора, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, виробників, електропостачальників та споживачів електричної енергії щодо планування, розвитку та експлуатації об’єднаної енергетичної системи України та доступу до електричних мереж;

кодекс комерційного обліку електричної енергії (кодекс комерційного обліку) - зведення вимог та правил щодо провадження комерційного обліку електричної енергії та надання послуг комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між суб’єктами ринку електричної енергії;

небаланс електричної енергії - різниця між фактичними обсягами відпуску або споживання чи експорту або імпорту електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, та акцептованими системним оператором (адміністратором розрахунків) договірними обсягами купівлі та/або продажу чи експорту або імпорту електричної енергії, визначеними відповідно до правил ринку;

незалежний електропостачальник - електропостачальник, який здійснює постачання електричної енергії кваліфікованому споживачу на умовах, визначених за результатами домовленостей із споживачем, або використовує її для власних потреб;

оператор ринку - оператор ринку "на добу наперед", який забезпечує організацію купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу на відповідному ринку згідно з отриманою ліцензією;

побутовий споживач електричної енергії (побутовий споживач) - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність, на підставі договору про постачання електричної енергії з електропостачальником;

послуги комерційного обліку електричної енергії (послуги комерційного обліку) - визначені цим Законом послуги/роботи із забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

постачальник допоміжних послуг – виробник, електропостачальник та/або кваліфікований споживач електричної енергії, який відповідає встановленим правилами ринку вимогам щодо надання допоміжних послуг та зареєстрований відповідно до правил ринку для надання таких послуг, та інші особи, визначені цим Законом;

постачальник послуг комерційного обліку - суб’єкт господарської діяльності, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог цього Закону;

постачання електричної енергії - господарська діяльність електропостачальників на роздрібному ринку із забезпечення споживачів електричною енергією відповідно до умов укладеного договору про постачання електричної енергії;

поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки електропостачальників, системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу та виробників електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), відкриті в уповноваженому банку і призначені для забезпечення проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

правила ринку електричної енергії (правила ринку) - нормативно-правовий акт, який встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку електричної енергії та регулює відносини між суб’єктами цього ринку;

правила ринку "на добу наперед" - нормативно-правовий акт, який встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку "на добу наперед" та регулює відносини між оператором ринку та учасниками цього ринку;

продукт на ринку електричної енергії "на добу наперед" (продукт електроенергії) - уніфікований погодинний обсяг електричної енергії, який продається (купується) в ході торгів "на добу наперед" згідно з правилами ринку "на добу наперед";

ринок двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії (ринок двосторонніх договорів) - система відносин між учасниками ринку щодо купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами відповідно до вимог цього Закону поза ринком "на добу наперед", балансуючим ринком та роздрібним ринком електричної енергії;

ринок допоміжних послуг - система відносин, що виникають у зв’язку з придбанням системним оператором допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг;

ринок електричної енергії (ринок електричної енергії України) - система відносин, які виникають між суб’єктами ринку при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі електричної енергії електричними мережами, постачанні електричної енергії споживачам;

ринок електричної енергії "на добу наперед" (ринок "на добу наперед") - система відносин між учасниками ринку "на добу наперед" та оператором ринку щодо купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну за днем проведення торгів добу;

роздрібний ринок електричної енергії - система відносин, які виникають між електропостачальником та споживачем електричної енергії, а також електророзподільним підприємством у процесі постачання електричної енергії;

системні обмеження - обставини, обумовлені необхідністю забезпечення функціонування об’єднаної енергетичної системи України в межах гранично допустимих значень, за яких можливе відхилення від оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей, відповідно до їх договірних обсягів відпуску електричної енергії та/або оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей відповідно до пропозицій (заявок) на балансуючому ринку;

системний оператор - суб’єкт ринку електричної енергії, що здійснює відповідно до ліцензії централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об’єднаній енергетичній системі України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами інших держав;

споживач електричної енергії - суб’єкт господарювання або фізична особа, що використовує електричну енергію для власних потреб на підставі договору про постачання електричної енергії з електропостачальником або інших підставах, передбачених цим Законом;

сторона, відповідальна за баланс, - учасник ринку, який взяв на себе зобов’язання, а у разі об’єднання в балансуючу групу - у тому числі за інших сторін, відповідальних за баланс, щодо відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії в обсягах, що акцептовані системним оператором (адміністратором розрахунків) в погодинному добовому графіку відпуску та/або споживання або експорту або імпорту електричної енергії, та щодо врегулювання небалансів електричної енергії;

суб’єкт ринку електричної енергії (суб’єкт ринку) - виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, оператор ринку та гарантований покупець, які в установленому цим Законом порядку отримали доступ до ринку електричної енергії; системний оператор, адміністратор розрахунків, адміністратор комерційного обліку, постачальник послуг комерційного обліку, Фонд врегулювання вартісного дисбалансу, а також споживач електричної енергії;

торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" (торги "на добу наперед") - процес визначення обсягів та ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії) на розрахункові періоди наступної за днем проведення торгів доби відповідно до правил ринку "на добу наперед";

уповноважений банк ринку електричної енергії (уповноважений банк) - визначена Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання та на договірних засадах виконує функції адміністратора Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

учасник ринку електричної енергії (учасник ринку) - суб’єкт ринку, який отримав доступ до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії та/або надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії;

учасник балансування - учасник ринку, який відповідає вимогам правил ринку щодо участі у балансуванні обсягів виробництва (відпуску) та імпорту і споживання та експорту електричної енергії в об’єднаній енергетичній системі України, яке здійснюється на балансуючому ринку, та зареєстрований відповідно до правил ринку для участі у балансуванні;

учасник ринку "на добу наперед" - виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство та гарантований покупець, які отримали доступ до ринку електричної енергії і підписали договір про участь у ринку "на добу наперед";

інші терміни, наведені у цьому Законі, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про електроенергетику" та "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу".

Стаття 1 2 3 ...31

Перейти до статті