Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 15 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 15. Електророзподільні підприємства

1. Права, обов’язки та відповідальність електророзподільних підприємств визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

2. На ринку електричної енергії електророзподільні підприємства:

1) забезпечують недискримінаційний доступ до місцевих (локальних) електричних мереж;

2) надають послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах з дотриманням встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, показників якості надання послуг з розподілу;

3) забезпечують дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог, встановлених кодексом електричних мереж;

4) надають послуги комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

5) надають суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) здійснюють планування розвитку місцевих (локальних) електричних мереж з урахуванням заходів з енергоефективності, управління попитом, можливостей використання потужностей виробників, приєднаних до місцевих (локальних) електричних мереж;

7) забезпечують довгострокову спроможність місцевих (локальних) електричних мереж задовольняти обґрунтований попит на розподіл шляхом довгострокового планування заходів та інвестицій для забезпечення достатньої потужності місцевих (локальних) електричних мереж та надійності їх функціонування;

8) забезпечують безпечне, надійне та ефективне функціонування місцевих (локальних) електричних мереж з урахуванням заходів з охорони довкілля;

9) виконують інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Електророзподільне підприємство надає електропостачальнику та/або кваліфікованому споживачу послуги з розподілу електричної енергії на підставі договору, укладеного на основі типового договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Умови такого договору повинні передбачати відповідальність електропостачальника або кваліфікованого споживача за небаланси, які виникли у електророзподільного підприємства внаслідок небалансу такого електропостачальника або кваліфікованого споживача.

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним.

Порядок укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії визначається кодексом електричних мереж.

4. Електророзподільне підприємство має право своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за надані послуги з розподілу електричної енергії за тарифами, що регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до затверджених нею методик (порядків) розрахунку тарифу на послуги з розподілу електричної енергії, а також має право на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов укладених договорів. Методики (порядки) розрахунків тарифів на послуги з розподілу електричної енергії повинні передбачати диференціацію тарифів, зокрема за класами напруги та за потужністю приєднання (абонентська плата).

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії оприлюднюються електророзподільними підприємствами в порядку і в терміни, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

5. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії. Його діяльність з розподілу електричної енергії має бути юридично та організаційно відокремленою від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов’язані з розподілом електричної енергії.

Вимога щодо юридичної та організаційної відокремленості діяльності з розподілу електричної енергії не є обов’язковою для електророзподільних підприємств, кількість приєднаних споживачів до електричних мереж яких не перевищує 100000 (сто тисяч) та середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії якими не перевищує 20 млн кВт•год.

6. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, за винятком купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл та врегулювання небалансів електричної енергії.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності електророзподільного підприємства, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ним як кваліфікованим споживачем на роздрібному ринку.

Вартість електричної енергії, придбаної для покриття вищезазначених потреб, враховується при визначенні тарифів на розподіл електричної енергії.

7. Електророзподільне підприємство зобов’язане:

1) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

2) складати погодинні добові графіки споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

3) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними правилами ринку, у разі невиконання ними акцептованих системним оператором (адміністратором розрахунків) погодинних добових графіків споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл;

4) при застосуванні процедур зміни/заміни електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію щодо споживачів, приєднаних до мереж відповідного електророзподільного підприємства та яким здійснював продаж попередній електропостачальник, в обсягах та у порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

5) оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію щодо умов надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до місцевих (локальних) електричних мереж, показників якості послуг з розподілу та іншу інформацію відповідно до законодавства;

6) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

7) укласти договір про надання послуг з передачі електричної енергії з електропередавальним підприємством;

8) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

9) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності.

8. Електророзподільне підприємство забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії.

Електророзподільне підприємство також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...31

Перейти до статті