Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 13 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 13. Електропостачальники

1. Електропостачальники забезпечують постачання електричної енергії споживачам електричної енергії на роздрібному ринку, здійснюючи купівлю-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та/або на ринку "на добу наперед" і на балансуючому ринку.

Електропостачальники здійснюють постачання електричної енергії споживачам виключно за умови набуття статусу суб’єкта ринку.

Електропостачальники мають право купувати електричну енергію у виробників, потужність чи обсяг відпуску яких нижчі за граничні показники.

Електропостачальники у порядку, передбаченому цим Законом, мають право здійснювати операції імпорту та експорту електричної енергії.

2. Електропостачальники мають право на:

1) вільний вибір контрагента за двостороннім договором;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;

3) відшкодування прямих збитків, завданих внаслідок невиконання їх контрагентами умов укладених договорів на ринку електричної енергії;

4) недискримінаційний доступ до електричних мереж на підставі договорів з електропередавальним підприємством, електророзподільним підприємством відповідно до вимог кодексу електричних мереж;

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.

3. Електропостачальники зобов’язані:

1) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

2) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами, в тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

3) складати погодинні добові графіки споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

4) виконувати акцептовані системним оператором погодинні добові графіки споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії;

5) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними акцептованих системним оператором погодинних добових графіків споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії;

6) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, послуги з передачі і розподілу електричної енергії, послуги централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інші послуги, що надаються їм на ринку електричної енергії;

7) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

8) до укладення із споживачем електричної енергії договору про постачання електричної енергії надавати йому інформацію про істотні умови договору, повідомляти про наявний вибір щодо порядку та форм виставлення рахунку та проведення розрахунків;

9) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та у порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, інформацію щодо:

частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або балансуючому ринку, та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані відповідно оператором ринку, системним оператором, імпортером;

адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації щодо подання звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;

10) надавати споживачу електричної енергії повідомлення про зміну будь-яких умов договору про постачання електричної енергії не пізніше ніж за двадцять діб до їх застосування;

11) надавати споживачам у визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, порядку дані щодо споживання ними електричної енергії;

12) надавати за запитом кваліфікованого споживача електричної енергії інформацію, необхідну для здійснення переходу кваліфікованого споживача електричної енергії до іншого електропостачальника, відповідно до порядку зміни електропостачальника кваліфікованим споживачем;

13) розглядати відповідно до порядку, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, звернення, скарги та претензії споживачів електричної енергії щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;

14) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

4. Електропостачальник зобов’язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з електророзподільними підприємствами, до електричних мереж яких приєднані електроустановки споживачів, яким електропостачальник здійснює постачання електричної енергії, та договір про надання послуг з передачі електричної енергії з електропередавальним підприємством, та врегулювати інші відносини, пов’язані з постачанням електричної енергії споживачу.

5. Гарантований електропостачальник не має права відмовити споживачу електричної енергії, який знаходиться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору про постачання електричної енергії.

Порядок набуття електропостачальником статусу гарантованого електропостачальника затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Межі території діяльності гарантованого електропостачальника встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. В межах території діяльності одного гарантованого електропостачальника не допускається діяльність інших гарантованих електропостачальників.

Вимоги до видів діяльності, які може суміщати електропостачальник при здійсненні ним діяльності з гарантованого постачання електричної енергії, встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Гарантований електропостачальник не має права здійснювати перехресне субсидіювання між діяльністю з гарантованого постачання електричної енергії та іншими видами діяльності. Такий електропостачальник повинен вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з гарантованого постачання електричної енергії за цінами, що підлягають державному регулюванню, та за роздрібними цінами, що розраховуються гарантованим електропостачальником.

У разі анулювання ліцензії на постачання електричної енергії та/або скасування реєстрації незалежного електропостачальника як суб’єкта ринку електричної енергії постачання електричної енергії його споживачам на період заміни електропостачальника здійснює гарантований електропостачальник.

У разі анулювання ліцензії на постачання електричної енергії та/або скасування реєстрації гарантованого електропостачальника як суб’єкта ринку електричної енергії постачання електричної енергії його споживачам здійснює інший гарантований електропостачальник, визначений у порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

У разі застосування процедури заміни електропостачальника електропостачальник, якого замінюють, зобов’язаний передати інформацію щодо споживачів, яким він здійснював продаж електричної енергії, відповідному гарантованому електропостачальнику в обсягах та порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Процедура заміни електропостачальника затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

6. Постачання побутовим споживачам електричної енергії, ціни на яку підлягають державному регулюванню, здійснюється гарантованим електропостачальником за тарифами на електричну енергію, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Постачання електричної енергії іншим споживачам здійснюється гарантованим електропостачальником за роздрібними цінами, розрахованими таким гарантованим електропостачальником відповідно до методики, затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Роздрібна ціна на електричну енергію, що постачається гарантованим електропостачальником, має включати, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії та інші обґрунтовані витрати, необхідні для забезпечення виконання ним функцій гарантованого постачання.

Тариф на послуги з постачання електричної енергії гарантованого постачальника регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до затвердженої нею методики розрахунку тарифу на послуги гарантованого постачання електричної енергії. При встановленні тарифу на послуги з постачання електричної енергії гарантованого постачальника національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, повинні бути враховані економічно обґрунтовані витрати, що пов’язані з особливим режимом роботи та ризиками від здійснення діяльності з гарантованого постачання електричної енергії, а також врахована норма прибутку з урахуванням особливостей діяльності гарантованого електропостачальника.

Гарантований електропостачальник зобов’язаний оприлюднювати роздрібні ціни на електричну енергію для споживачів та тарифи на електричну енергію для побутових споживачів у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

7. Гарантований електропостачальник зобов’язаний укласти з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу договір про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до цього Закону.

8. Електропостачальники, що здійснюють імпорт електричної енергії, зобов’язані:

1) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

2) укласти договори про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції при здійсненні імпорту електричної енергії з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу відповідно до вимог цього Закону;

3) своєчасно та у повному обсязі сплачувати Фонду врегулювання вартісного дисбалансу вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції при здійсненні імпорту електричної енергії відповідно до цього Закону.

Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...31

Перейти до статті