Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 16 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 16. Електропередавальне підприємство

1. Права, обов’язки та відповідальність електропередавального підприємства визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

2. На ринку електричної енергії електропередавальне підприємство:

1) забезпечує недискримінаційний доступ до магістральних (міждержавних) електричних мереж;

2) надає послуги з передачі електричної енергії на недискримінаційних засадах з дотриманням встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, показників якості надання послуг;

3) забезпечує дотримання показників якості електричної енергії, що передається магістральними (міждержавними) електричними мережами, відповідно до вимог, встановлених кодексом електричних мереж;

4) надає послуги комерційного обліку електричної енергії відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

5) здійснює координацію дій та обмін інформацією з системними операторами та/або електропередавальними підприємствами енергетичних систем інших країн, з якими об’єднана енергетична система України має зв’язки, у процесі функціонування, розвитку та взаємодії таких енергетичних систем;

6) забезпечує технічне обслуговування магістральних та міждержавних електричних мереж, підтримання їх в експлуатаційній готовності та розвиток з метою забезпечення довгострокового попиту щодо передачі електричної енергії;

7) виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Електропередавальне підприємство надає електропостачальникам, електророзподільним підприємствам, кваліфікованим споживачам послуги з передачі електричної енергії на підставі договорів, які укладаються на основі типових договорів про надання послуг з передачі електричної енергії. Типові договори про надання послуг з передачі електричної енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Порядок укладення договорів про надання послуг з передачі електричної енергії визначається кодексом електричних мереж.

4. Електропередавальне підприємство має право своєчасно та у повному обсязі отримувати від електропостачальників, від електророзподільних підприємств, від кваліфікованих споживачів плату за надані послуги з передачі електричної енергії за тарифами, які регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до затверджених нею методик (порядків) розрахунку тарифу на послуги з передачі електричної енергії.

Тарифи на послуги з передачі електричної енергії оприлюднюються електропередавальним підприємством у порядку і строки, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

5. Електропередавальне підприємство не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу та постачання електричної енергії.

6. Електропередавальне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, за винятком купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та врегулювання небалансів електричної енергії.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності електропередавального підприємства, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її передачу та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ним як кваліфікованим споживачем на роздрібному ринку.

Вартість електричної енергії, придбаної для покриття вищезазначених потреб, враховується при визначенні тарифів на передачу електричної енергії.

7. Електропередавальне підприємство зобов’язане:

1) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

2) складати погодинні добові графіки споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

3) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними за правилами ринку, у разі невиконання ним акцептованих системним оператором погодинних добових графіків споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу;

4) при застосуванні процедури зміни/заміни електропостачальника, надавати новому електропостачальнику інформацію щодо споживачів, приєднаних до мереж електропередавального підприємства та яким здійснював продаж попередній електропостачальник, в обсягах та у порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

5) оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію щодо умов надання послуг з передачі електричної енергії та послуг з приєднання до магістральних електричних мереж, показників якості послуг та іншу інформацію відповідно до законодавства;

6) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

7) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

8) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

9) укласти з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу договір про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції;

10) своєчасно та у повному обсязі сплачувати Фонду врегулювання вартісного дисбалансу вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до цього Закону;

11) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з передачі електричної енергії від інших видів діяльності.

8. Електропередавальне підприємство разом із системним оператором забезпечує проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж в межах та у порядку, визначених порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

9. Електропередавальне підприємство у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, бере участь у підготовці системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років.

10. Електропередавальне підприємство забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Електропередавальне підприємство також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...31

Перейти до статті