Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 18. Оператор ринку

1. Оператор ринку забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну добу.

Оператор ринку створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та оприлюднення інформації стосовно попиту і пропозиції на електричну енергію, для проведення регулярних торгів "на добу наперед" за правилами ринку "на добу наперед", укладання і виконання договорів на ринку "на добу наперед" та розрахунків за ними, у тому числі здійснення клірингу.

2. Оператор ринку на ринку "на добу наперед":

1) забезпечує рівні умови участі на ринку "на добу наперед" всіх учасників ринку "на добу наперед";

2) реєструє учасників ринку "на добу наперед", забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;

3) забезпечує контроль за дотриманням вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед";

4) визначає за результатами торгів "на добу наперед" обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку "на добу наперед" та ціни на електричну енергію (продукти електроенергії), укладає відповідні договори на ринку "на добу наперед" та визначає фінансові зобов’язання учасників торгів "на добу наперед";

5) забезпечує розрахунки за куповану/продану електричну енергію (продукти електроенергії), у тому числі шляхом проведення клірингових операцій;

6) надає адміністратору розрахунків повідомлення про погодинні обсяги проданої та купленої електричної енергії (продуктів електроенергії) за договорами, укладеними за результатами торгів "на добу наперед";

7) оприлюднює інформацію щодо проведення торгів "на добу наперед", у тому числі про погодинні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на ринку "на добу наперед" за результатами торгів "на добу наперед";

8) надає суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку "на добу наперед" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

9) забезпечує доступ до інформації, необхідної національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для здійснення останньою законодавчо встановлених функцій та повноважень;

10) забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії, а також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку;

11) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та правилами ринку "на добу наперед";

12) забезпечує відповідно до правил ринку "на добу наперед" обов’язкову купівлю та оплату електричної енергії у виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) в обсягах, на які встановлена регульована ціна закупівлі.

3. Оператор ринку має право провадити діяльність з організації купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну добу на ринку електричної енергії з моменту отримання ним доступу до ринку електричної енергії у порядку, встановленому цим Законом.

4. Оператор ринку не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.

5. Фінансування діяльності оператора ринку здійснюється за рахунок учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед". Порядок розрахунку вартості послуг оператора ринку та порядок їх оплати учасниками ринку "на добу наперед" визначаються правилами ринку "на добу наперед".

6. Оператор ринку має інші повноваження, права та обов’язки, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

7. Оператор ринку утворюється у формі публічного акціонерного товариства, засновником та єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Пакет акцій у розмірі 100 відсотків статутного капіталу публічного акціонерного товариства (оператора ринку), яке є оператором ринку, та який належить державі, не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб, у тому числі не підлягає передачі до статутних капіталів інших юридичних осіб, або в управління будь-яким іншим особам. Стосовно цього публічного акціонерного товариства та належного державі пакета акцій не можуть здійснюватися будь-які дії, наслідком яких є зменшення кількості або номінальної вартості акцій, або зменшення частки держави у статутному капіталі нижче ніж 100 відсотків, або зміна типу або класу акцій, у тому числі випуск привілейованих акцій та переведення акцій державного пакета у привілейовані.

Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...31

Перейти до статті