Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Група КП 2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи)

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2149.2 

 

   

Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів) 

2149.2 

 

   

Аналітик систем (крім комп'ютерів) 

2149.2 

 

   

Державний реєстратор суден 

2149.2 

21662 

 

87** 

Диспетчер диспетчерської служби керування 

2149.2 

21725 

 

 

Диспетчер з регулювання вагонного парку 

2149.2 

 

   

Диспетчер з транспортування газу 

2149.2 

21734 

 

67 

Диспетчер з флоту 

2149.2 

21764 

 

68 

Диспетчер служби руху 

2149.2 

21665 

 

 

Диспетчер шляховий 

2149.2 

21671 

 

68 

Диспетчер-інструктор служби руху 

2149.2 

 

   

Експерт із енергозбереження та енергоефективності 

2149.2 

 

   

Ергономіст 

2149.2 

22177 

 

Інженер 

2149.2 

22235 

 

67, 68 

Інженер з аварійно-рятувальних робіт 

2149.2 

 

 

68 

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю 

2149.2 

 

 

68 

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 

2149.2 

22244 

 

67 

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі 

2149.2 

 

 

62 

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції 

2149.2 

 

   

Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби 

2149.2 

 

 

62 

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції 

2149.2 

 

 

21 

Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій 

2149.2 

 

   

Інженер з інвентаризації нерухомого майна 

2149.2 

22454 

 

 

Інженер з керування й обслуговування систем 

2149.2 

22296 

 

 

Інженер з комплектації устаткування й матеріалів 

2149.2 

 

   

Інженер з контролю систем обліку газу 

2149.2 

22314 

 

Інженер з метрології 

2149.2 

22326 

 

Інженер з налагодження й випробувань 

2149.2 

 

 

68 

Інженер з об'єктивного контролю 

2149.2 

22360 

 

62 

Інженер з організації експлуатації та ремонту 

2149.2 

22364 

 

Інженер з охорони навколишнього середовища 

2149.2 

 

 

Інженер з охорони праці 

2149.2 

22369 

 

Інженер з патентної та винахідницької роботи 

2149.2 

22372 

 

 

Інженер з підводно-вибухових робіт 

2149.2 

22375 

 

67 

Інженер з підводно-технічних робіт 

2149.2 

22381 

 

1, 87 

Інженер з підготовки виробництва 

2149.2 

 

 

21 

Інженер з підготовки газу до транспортування 

2149.2 

 

   

Інженер з пожежної безпеки 

2149.2 

 

   

Інженер з пожежно-рятувальних робіт 

2149.2 

22396 

 

 

Інженер з проектування механізованих розробок 

2149.2 

 

   

Інженер з профілактичних робіт 

2149.2 

22408 

 

Інженер з ремонту 

2149.2 

22405 

 

87, 62 

Інженер з розрахунків та режимів 

2149.2 

 

   

Інженер з техногенно-екологічної безпеки 

2149.2 

22448 

 

87 

Інженер з транспорту 

2149.2 

 

   

Інженер з управління повітряним рухом 

2149.2 

 

   

Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 

2149.2 

22293 

 

1** 

Інженер з якості 

2149.2 

22260 

 

 

Інженер із впровадження нової техніки й технології 

2149.2 

22393 

 

 

Інженер із застосування авіації в галузях економіки 

2149.2 

22427 

 

Інженер із стандартизації 

2149.2 

 

   

Інженер із стандартизації та якості 

2149.2 

 

   

Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

2149.2 

22484 

 

87 

Інженер садово-паркового господарства 

2149.2 

 

 

62 

Інженер-дефектоскопіст 

2149.2 

22180 

 

67 

Інженер-диспетчер груповий 

2149.2 

22183 

 

67 

Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті) 

2149.2 

22209 

 

Інженер-дослідник 

2149.2 

22211 

 

Інженер-конструктор 

2149.2 

 

   

Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва 

2149.2 

22214 

 

 

Інженер-контролер 

2149.2 

22216 

 

Інженер-лаборант 

2149.2 

 

 

18 

Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва 

2149.2 

22480 

 

 

Інженер-протезист 

2149.2 

22493 

 

1** 

Інженер-технолог 

2149.2 

 

 

68 

Інженер-технолог центру комунікації повідомлень 

2149.2 

22494 

 

 

Інженер-технолог-протезист 

2149.2 

23048 

 

 

Конструктор (інші галузі інженерної справи) 

2149.2 

23051 

 

 

Конструктор взуття 

2149.2 

23054 

 

 

Конструктор одягу 

2149.2 

 

   

Консультант (у певній галузі інженерної справи) 

2149.2 

 

   

Консультант із енергозбереження в будівлях 

2149.2 

 

   

Консультант із енергозбереження та енергоефективності 

2149.2 

 

   

Льотчик-космонавт 

2149.2 

20289 

 

 

Провідний інженер з об'єктивного контролю 

2149.2 

 

   

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 

2149.2 

 

   

Професіонал із організації інформаційної безпеки 

2149.2 

 

   

Розробник систем (крім комп'ютерів) 

2149.2 

 

 

18 

Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво) 

2149.2 

 

 

18 

Технолог електронних мультимедійних видань 

2149.2 

 

 

18 

Технолог-видавець 

2149.2 

 

   

Фахівець (сфера захисту інформації) 

2149.2 

 

 

Фахівець з неруйнівного контролю 

2149.2 

 

   

Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту 

2149.2 

 

   

Фахівець із цивільної оборони 

2149.2 

21226 

 

68 

Черговий з польотів 

2149.2 

21205 

 

 

Черговий по відділенню залізниці 

2149.2 

21187 

 

 

Черговий по метрополітену 

2149.2 

21199 

 

 

Черговий по об'єднанню (промислового залізничного транспорту) 

2149.2 

21280 

 

 

Черговий служби руху Суміжні категорії

Група 2149.1