Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Группа КП 1143.3 Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1143.3 

 

   

Академік-секретар 

1143.3 

 

   

Вища посадова особа (президент, віце-президент, головний учений секретар та ін.) академії, що діє на громадських засадах Суміжні категорії

Група 1143.1 Група 1143.2
Група 1143.4