Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Голова ВРУ № 255 від 18.02.2015 Про експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 225

18 лютого 2015 р.


Про експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

З метою вироблення скоординованих дій щодо законодавчого забезпечення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у відповідності з вимогами реформування місцевого самоврядування, здійснення оперативного фахового аналізу відповідних законопроектів та вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та відповідно до рішення Консультативної ради з питань місцевого самоврядування:

1. Утворити експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

2. Затвердити Положення про експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (додається).

3. Затвердити персональний склад експертної групи з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», що додається.

4. Покласти на Апарат Верховної Ради України роботу щодо організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності експертної групи.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

Додаток № 1
до Розпорядження Голови
Верховної Ради України
від «18» лютого 2015 р.
№ 225


ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

1. Експертна група з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» є робочим органом Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України, рішеннями Консультативної ради з питань місцевого самоврядування і цим Положенням.

3. Основними завданнями експертної групи є:

вирішення оперативних завдань щодо підготовки узгоджених пропозицій для Голови Верховної Ради України і профільних комітетів парламенту в сфері законодавчого забезпечення виборчого процесу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

вивчення громадської думки щодо законодавчих ініціатив з питань змін виборчого законодавства;

сприяння органам державної влади у проведенні роз’яснювальної роботи серед територіальних громад щодо механізмів та очікуваних результатів впровадження змін в сфері виборчого законодавства.

4. Експертна група на виконання покладених на неї основних завдань має право:

запитувати й одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, наукових установ і громадських організацій необхідні матеріали, інформацію, документи тощо;

ініціювати внесення на розгляд Верховної Ради України, її комітетів, спеціальних комісій, депутатських фракцій, підрозділів Апарату Верховної Ради України пропозицій до порядку денного сесій парламенту та проекту перспективного плану законопроектної роботи Верховної Ради України;

розглядати ініціативи органів місцевого самоврядування, їх всеукраїнських асоціацій, територіальних громад та вносити пропозиції Голові Верховної Ради України щодо законопроектів у сфері виборчого законодавства;

запрошувати на свої засідання і залучати до обговорення відповідних представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, інших зацікавлених організацій, установ;

брати участь у підготовці й проведенні парламентських, комітетських слухань у Верховній Раді України з питань децентралізації влади та реформи виборчого законодавства;

взаємодіяти з комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями парламенту, місцевими радами, асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування, науковими установами і громадськими організаціями;

здійснювати інші заходи відповідно до покладених Головою Верховної Ради України на неї завдань.

5. Експертна група у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами, створеними Головою Верховної Ради України.

6. Експертна група утворюється у складі керівника, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Очолює експертну групу Голова Верховної Ради України.

Секретарем експертної групи за посадою є секретар Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

До складу експертної групи за пропозицією Голови Верховної Ради України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування входять народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, представник Адміністрації Президента України, посадові особи Апарату Верховної Ради України, представник центральної виборчої комісії, представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, експертного середовища.

Персональний склад експертної групи затверджується Головою Верховної Ради України.

7. Організаційною формою роботи експертної групи є засідання, які проводяться за необхідності.

Засідання експертної групи є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини її персонального складу.

8. За результатами вивчення та розгляду питань експертна група готує висновки і рекомендації, які ухвалюються більшістю від її персонального складу та підписуються головуючим на засіданні.

Рекомендації експертної групи надсилаються до комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, органів виконавчої влади, відповідних підрозділів Апарату Верховної Ради України, а також органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування, яких стосуються такі рекомендації.

Висновки і рекомендації експертної групи щодо проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради України з актуальних питань виборчого законодавства оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Експертна група інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційне, інформаційно-методичне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності експертної групи здійснюють відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України.

Додаток № 2
до Розпорядження Голови
Верховної Ради України
від «18» лютого 2015 р.
№ 225

СКЛАД
експертної групи з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

від Верховної Ради України

 

СИРОЇД
Оксана Іванівна

-

Заступник Голови Верховної Ради України

 

КНЯЗЕВИЧ
Руслан Петрович

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

 

ВЛАСЕНКО
Сергій Володимирович

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

ЧЕРНЕНКО
Олександр Миколайович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

 

ІЛЛЄНКО
Андрій Юрійович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

 

НОВАК
Наталія Василівна

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

 

ДЕНИСЕНКО
Вадим Ігорович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

 

ЛОЗОВОЙ
Андрій Сергійович

-

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

 

СИДОРОВИЧ
Руслан Михайлович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

 

НІМЧЕНКО
Василь Іванович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

від Адміністрації Президента України

 

ФІЛАТОВ
Олексій Валерійович

-

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

від всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

 

ПІТЦИК
Мирослав Васильович

-

Виконавчий директор Асоціації міст України (за згодою)

 

ЧЕРНОВ
Сергій Іванович

-

Голова Харківської обласної ради, президент Всеукраїнської асоціації районних і обласних рад (за згодою)

 

ФУРСЕНКО
Микола Іванович

-

Фурсівський сільський голова Білоцерківського району Київської області, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (за згодою)

від центральних органів виконавчої влади

 

ПЕТРЕНКО
Павло Дмитрович

-

Міністр юстиції України (за згодою)

від центральної виборчої комісії

 

МАГЕРА
Андрій Йосипович

-

Заступник Голови Центральної виборчої комісії (за згодою)

від експертного середовища

 

АЙВАЗОВСЬКА
Ольга

-

Громадянська мережа «ОПОРА» (за згодою)

 

РАДЧЕНКО
Євген

-

МГО «Інтерньюз-Україна» (за згодою)

 

КОЛІУШКО
Ігор Борисович

-

Голова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)

 

КЛЮЧКОВСЬКИЙ
Юрій Богданович

-

Президент Інституту виборчого права (за згодою)

 

ТКАЧУК
Анатолій Федорович

-

Директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства (за згодою)

 

КОШЕЛЬ
Олексій

-

Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» (за згодою)

 

Хуан Мануель
ВІЛАПЛАНА ЛОПЕС

-

Радник з питань захисту прав людини, Відділ політики, Представництво Європейського Союзу в Україні (за згодою)

 

ЛИТВИНЕНКО
Олена

-

Заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні (за згодою)

 

КІРА МІКІ МІТРЕ

-

Заступник директора відділу сприяння розвитку демократії та врядування USAID (за згодою)

від Апарату Верховної Ради України

 

ТЕПЛЮК
Михайло Олексійович

-

Заступник Керівника Апарату - Керівник Головного юридичного управління

 

ЯЛОВИЙ
Володимир Борисович

-

Заступник Керівника Апарату, секретар групи

 Інші НПА

Указ Президент №84 від 14.02.2015 Про посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань Розпорядження КМУ №92 від 11.02.2015 Про зміну складу представників сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді Розпорядження КМУ №89 від 11.02.2015 Про присвоєння рангів державним службовцям Розпорядження КМУ №91 від 04.02.2015 Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про пункти пропуску через спільний державний кордон Розпорядження КМУ №90 від 04.02.2015 Про утворення комісії з реорганізації Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Постанова КМУ №726 від 05.12.2014 Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту” Ухвала КСУ №99 від 10.12.2014 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Міністерства доходів і зборів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 3 Митного кодексу України у системному зв\'язку з положеннями статті 14, частини третьої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 37.3 статті 37 Податкового кодексу України Постанова Центрвиборчком №21 від 12.02.2015 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66 Постанова Центрвиборчком №20 від 12.02.2015 Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів Постанова Центрвиборчком №19 від 12.02.2015 Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців