Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 446 від 19.08.2013 Про затвердження Порядку відшкодування ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України витрат, пов’язаних із проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2013 № 446

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2013 р.
за № 1556/24088


Про затвердження Порядку відшкодування ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України витрат, пов’язаних із проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку

Відповідно до пункту 10 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України витрат, пов’язаних із проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку, що додається.

2. Директору Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков


ПОГОДЖЕНО:

Голова Всеукраїнської професійної спілки
працівників спеціального зв'язку

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Спільного Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Заступник Міністра соціальної політики України  -
керівник апарату

Н.І. ВолкО. Мірошниченко


Г.В. Осовий


В. Коломієць


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
19.08.2013  № 446

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2013 р.
за № 1556/24088


ПОРЯДОК
відшкодування ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України витрат, пов’язаних із проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку

1. Цей Порядок поширюється на громадян України, які звільнені зі служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку) у запас (відставку) та визнані ветеранами Держспецзв’язку відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

2. Ветеранам Держспецзв’язку надається право на безоплатний проїзд (до місця призначення та у зворотному напрямку) у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського поїзда або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку.

Витрати, пов’язані з проїздом ветеранів Держспецзв’язку для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку, відшкодовуються за рахунок Держспецзв’язку в межах кошторисних призначень на зазначені цілі в розмірі вартості проїзду транспортом, зазначеним в абзаці першому цього пункту, з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням проїзних документів і користуванням постільними речами в поїздах, і страхових платежів на транспорті.

У разі якщо ветеран Держспецзв’язку прямує до місця лікування (відпочинку) та у зворотному напрямку у вагоні нижчої категорії, відшкодування здійснюється за фактичними витратами.

Якщо проїзд здійснюється у вагоні вищої категорії, кошти відшкодовуються за тарифами купейного вагона швидкого чи пасажирського поїзда.

3. Проїзні документи повинні бути оформлені від місця проживання ветерана Держспецзв’язку до місця лікування чи відпочинку та у зворотному напрямку.

4. Відшкодування здійснюється Адміністрацією Держспецзв’язку, регіональним органом, територіальним підрозділом, закладом чи установою Держспецзв’язку (далі - орган Держспецзв’язку), з якого ветерана Держспецзв’язку було звільнено зі служби та/або який дислокується за місцем його проживання, на підставі мотивованої заяви ветерана Держспецзв’язку на ім’я керівника органу Держспецзв’язку (ветеран Держспецзв’язку, який подає заяву до Адміністрації Держспецзв’язку, - на ім’я Голови Держспецзв’язку), в якій він обов’язково зазначає свій реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті) та місце свого проживання.

До заяви додаються:

копія посвідчення ветерана Держспецзв’язку;

оригінали документів, які підтверджують перебування ветерана Держспецзв’язку на лікуванні (відпочинку) в санаторії (будинку відпочинку);

оригінали проїзних документів (квитків), квитанцій тощо, що підтверджують фактичні витрати;

письмова довідка (у разі проїзду у вагоні вищої категорії) про вартість проїзду в купейному вагоні швидкого чи пасажирського поїзда на дату вибуття ветерана Держспецзв’язку до місця проведення лікування (відпочинку) та назад.

5. Орган Держспецзв’язку перевіряє документи, надані ветераном Держспецзв’язку, та протягом 5 календарних днів надсилає до Адміністрації Держспецзв’язку звернення щодо необхідності здійснення відшкодування, до якого додається копія заяви ветерана Держспецзв’язку.

В Адміністрації Держспецзв’язку зазначене звернення протягом 10 календарних днів опрацьовують Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку в частині підтвердження статусу ветерана Держспецзв’язку та Фінансово-економічний департамент Адміністрації Держспецзв’язку в частині підготовки проекту пропозицій Голові Держспецзв’язку щодо необхідності відшкодування ветерану Держспецзв’язку вартості проїзду.

Заява ветерана Держспецзв’язку, що подана на ім’я Голови Держспецзв’язку, та додані до неї документи в Адміністрації Держспецзв’язку опрацьовуються протягом 5 календарних днів Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку та передаються до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв’язку для доповіді Голові Держспецзв’язку.

Виплата відшкодування вартості проїзду ветерану Держспецзв’язку здійснюється після отримання органом Держспецзв’язку відповідних коштів (в Адміністрації Держспецзв’язку - після прийняття Головою Держспецзв’язку позитивного рішення).

6. Витрати на проїзд, що не підтверджені належними документами, ветеранам Держспецзв’язку не відшкодовуються.

7. Витрати на проїзд до місця лікування (відпочинку) та у зворотному напрямку відшкодовуються ветерану Держспецзв’язку шляхом перерахування фінансовим підрозділом органу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держспецзв’язку) коштів на рахунок ветерана Держспецзв’язку в установі банку (якщо у заяві було зазначено реквізити такого рахунку) або через касу органу Держспецзв’язку.

8. Для здійснення розрахунку потреби в коштах на наступний рік, необхідних для відшкодування ветеранам Держспецзв’язку витрат, пов’язаних із проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку, щорічно в термін, передбачений для складання проекту кошторису на плановий рік, Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку подає до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв’язку дані щодо кількості ветеранів Держспецзв’язку.

9. Відшкодування витрат ветеранам Держспецзв’язку, пов’язаних із проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку, здійснюється незалежно від підпорядкування санаторіїв і будинків відпочинку.

10. Якщо право ветерана Держспецзв’язку на безоплатний проїзд для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку передбачено різними нормативно-правовими актами, реалізація цього права здійснюється за одним із них за вибором ветерана Держспецзв’язку.

11. Члени сімей ветеранів Держспецзв’язку не мають права на безоплатний проїзд для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку за рахунок коштів Держспецзв’язку.

Директор
Фінансово-економічного
департаменту
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України


В.В. КоберникІнші НПА

Наказ Держспецзв'язку №345 від 15.07.2014 Про затвердження Порядку виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Рішення НКЦПФР №1414 від 06.08.2013 Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів Указ Президент №891 від 24.11.2014 Про звільнення А. Левуса з посади заступника Голови Служби безпеки України Постанова Центрвиборчком №1877 від 17.10.2014 Про запит на інформацію Бондаря Д.В., Пелеха В.Ю., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 14 жовтня 2014 року за № 21-17-35110 Постанова Центрвиборчком №1876 від 17.10.2014 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 жовтня 2014 року № 1630 Постанова Центрвиборчком №1875 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Національного Демократичного Інституту на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1874 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційного спостерігача від Фонду Конрада Аденауера на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1873 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Комітету \"За відкриту демократію\" на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1872 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від міжнародної організації \"Європейське демократичне студентство\" на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1871 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Парламентської Асамблеї Організації за Демократію та Економічний Розвиток - ГУАМ на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року