Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова Правління ПФУ № 4-1 від 25.03.2004 Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

 
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
25.03.2004 N 4-1
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2004 р.
за N 427/9026

 
Про Порядок обліку, зберігання, оформлення
та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді
України та його органах
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Пенсійного фонду N 3-2 від 02.04.2015 }

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846, правління Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
 
1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах (додається).
 
2. Затвердити зразок та опис бланка пенсійного посвідчення (додаток).
 
3. Установити, що пенсійні посвідчення старого зразка дійсні на всій території України до їх обміну в установленому порядку на нові посвідчення.
 
4. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
Голова правління Б.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
25.03.2004 N 4-1
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2004 р.
за N 427/9026

 
ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оформлення та видачі
пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді
України та його органах

 
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846, документом, який підтверджує призначення громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення (далі - посвідчення), що видається органом Пенсійного фонду України.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
 
2. З метою організації приймання і передання посвідчень у Пенсійному фонді України, головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах призначаються, згідно з наказами керівників особи, відповідальні за приймання і передання посвідчень (далі - відповідальні особи). { Пункт 2 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
 
{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 8-5 від 25.03.2011 }
 
3. Пенсійний фонд України забезпечує у місячний строк виготовлення пенсійних посвідчень на підставі таких відомостей: { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);
2) прізвища, ім'я та по батькові;
3) дати народження;
4) статі;
5) номера особового рахунку;
6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;
7) групи, причини інвалідності;
8) терміну дії посвідчення.
Зазначені відомості, що сформовані щодо кожної особи, якій призначено пенсію, подаються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах до відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щотижня в електронній формі до 12-ї години понеділка тижня, наступного після того, у якому ці відомості були зібрані. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
Разом із зазначеними відомостями подається електронна копія фотокартки особи, якій призначено пенсію. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості, подати до Пенсійного фонду України в електронній формі зведені відомості разом з електронними копіями фотокарток. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
Пенсійний фонд України до початку виготовлення пенсійних посвідчень забезпечує перевірку наявності раніше призначених пенсій (виготовлених посвідчень) особам, щодо яких подано зазначені відомості. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
Посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі, у пенсійному посвідченні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опікуна (піклувальника).
Відомості про групу, причину інвалідності та термін, на який встановлено інвалідність, зазначаються в пенсійному посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії.
Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, в пенсійному посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: "інвалід II групи/загальне захворювання по зору").
Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" , у пенсійному посвідченні після виду пенсії зазначається назва органу, в якому особа перебувала на військовій службі.
У дводенний строк після виготовлення посвідчень відповідальна особа Пенсійного фонду України передає їх відповідальним особам відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з актом приймання-передання пенсійних посвідчень (додаток 1). { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
У дводенний строк з моменту отримання посвідчень від Пенсійного фонду України відповідальні особи головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі передають ці посвідчення відповідальним особам відповідних управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах згідно з актом приймання-передання пенсійних посвідчень (додаток 1). { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
{ Пункт в редакції Постанов правління Пенсійного фонду N 6-1 від 25.03.2011 }
 
3.1. Зазначені відомості подаються щотижнево у електронній формі до 12-ї години понеділка тижня, що слідує за тим, у якому ці відомості були зібрані.
Разом з відповідними відомостями подається електронна копія фотокартки особи, якій призначено пенсію. { Абзац другий підпункту пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
 
3.2. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості, подати до Пенсійного фонду України у електронній формі зведені відомості разом з електронними копіями фотокарток.
 
3.3. Пенсійний фонд України на підставі відомостей, отриманих від підвідомчих управлінь, забезпечує виготовлення пенсійних посвідчень.
Пенсіонерам, які відмовились від ідентифікаційного номера в силу своїх релігійних переконань, в пенсійному посвідченні ідентифікаційний номер не зазначається. { Підпункт пункту доповнено абзацом згідно з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
Посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі, у пенсійному посвідченні зазначається прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опікуна (піклувальника). { Підпункт пункту доповнено абзацом згідно з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату в пенсійному посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: "інвалід II групи загальне захворювання по зору"). { Підпункт пункту доповнено абзацом згідно з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 28.03.2007 }
{ Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Пенсійного фонду N 3-2 від 31.01.2005 }
 
3.4. У дводенний термін після виготовлення пенсійних посвідчень відповідальна особа Пенсійного фонду України передає їх відповідним головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за актом приймання-передання встановленої форми (додаток 1). { Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Пенсійного фонду N 3-2 від 31.01.2005 }
 
3.5. У дводенний термін з моменту отримання посвідчень від Пенсійного фонду України відповідальні особи головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі передають посвідчення відповідним управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за актом приймання-передання встановленої форми згідно з додатком 1.
 
{ Пункт виключено на підставі Постанови правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
 
5. Посвідчення видаються пенсіонерам або особам, що їх представляють, головними управліннями Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 4-2 від 29.10.2012 }
Посвідчення оформлюється і видається безкоштовно особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа - опікуну, піклувальнику, батькам при пред'явленні паспорта та відповідних підтверджувальних особу документів під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень (додаток 2). { Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Постановами правління Пенсійного фонду N 6-1 від 29.10.2012 }
 
6. Посвідчення до їх передання або видачі в установленому порядку зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.
 
7. Посвідчення підлягає знищенню у випадку неточного запису, виявленні помилки, у випадку смерті особи, якій призначено пенсію, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених законом. { Пункт в редакції Постанови правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }
 
8. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах, у кількості не менше 3 осіб. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
Головою комісії за посадою є начальник управління Пенсійного фонду України у районі, місті і районі у місті, а також у місті та районі. { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }
Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписується всіма членами комісії.
 
9. У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою пенсіонера видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.
Посвідчення, яке стало непридатним для користування, підлягає знищенню.
 
10. Пенсіонерам, які виявили бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис у пенсійній справі.
Старе посвідчення у цьому разі підлягає знищенню.
 
11. В пенсійних посвідченнях, виданих особам, які є інвалідами, та особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" , використовуються такі скорочення назв причин інвалідності та назв органів, в яких особа перебувала на військовій службі:
1) загальне захворювання - інвалідність внаслідок загального захворювання;
2) з дитинства - інвалідність з дитинства;
3) трудове каліцтво - інвалідність внаслідок трудового каліцтва;
4) професійне захворювання - інвалідність внаслідок професійного захворювання;
5) інвалід війни - інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ;
6) дитина-інвалід - діти віком до 18 років, які в установленому порядку визнані інвалідами;
7) інвалід армії - інвалідність внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби;
8) інвалід з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань - інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;
9) потерпілі від аварії на ЧАЕС - потерпілі від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" , щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;
10) МО України - Міністерство оборони України;
11) СБ України - Служба безпеки України;
12) МВС України - Міністерство внутрішніх справ України;
13) МНС України - Міністерство надзвичайних ситуацій України; { Підпункт 13 пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 11-1 від 29.04.2011 }
14) ДПС України - Державна податкова служба України;
{ Підпункт 14 пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 11-1 від 29.04.2011 }
15) ДП служба України - Державна пенітенціарна служба України;
{ Підпункт 15 пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 11-1 від 29.04.2011 }
16) МІ України - Міністерство інфраструктури України;";
{ Підпункт 16 пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 11-1 від 29.04.2011 }
17) СЗР України - Служба зовнішньої розвідки України;
18) УДО України - Управління державної охорони України;
19) АДПС України - Адміністрація Державної прикордонної служби України;
{ Підпункт 19 пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 11-1 від 29.04.2011 }
20) АДССЗЗІ України - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
{ Підпункт 20 пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 11-1 від 29.04.2011 }
21) ДІТБ України - Державна інспекція техногенної безпеки України. { Пункт 11 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Пенсійного фонду № 4-2 від 21.02.2012 }
{ Порядок доповнено пунктом згідно з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 від 28.03.2007 }

 
Начальник юридичного управління Т.Б.Рябцева

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 8-5 від 25.03.2011 }
 
Додаток 1
до Порядку обліку,
зберігання, оформлення
та видачі пенсійних
посвідчень в Пенсійному
фонді України та його
органах

 
АКТ
приймання-передання пенсійних посвідчень
від "___" ________ 20__ року
N ____________________

Прийнято пенсійні посвідчення від ___________________________
(назва органу Пенсійного
фонду України)
через ____________________________________________________________
(посада, прізвище відповідальної особи)
------------------------------------------------------------------ | N з/п |N пенсійного| Прізвище, ім'я |Відомості про| Відомості | | |посвідчення | та по батькові | виявлені | про | | | | особи, на яку | помилки | повернення | | | | виписане | | пенсійних | | | | пенсійне | | посвідчень | | | | посвідчення | | | |-------+------------+----------------+-------------+------------| |1 | | | | | |-------+------------+----------------+-------------+------------| |2 | | | | | |-------+------------+----------------+-------------+------------| |3 | | | | | |-------+------------+----------------+-------------+------------| |... | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього отримано: _________________
Усього повернуто: _________________
Відповідальна особа
управління Пенсійного
фонду України у ___________________ ________ _____________
(назва органу (підпис) (посада,
Пенсійного фонду прізвище)
України, що передав
посвідчення)
Відповідальна особа
управління Пенсійного
фонду України у ___________________ ________ _____________
(назва органу (підпис) (посада,
Пенсійного фонду прізвище)
України, що прийняв
посвідчення)
{ Порядок доповнено новим Додатком 1 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 20-1 від 29.10.2012 }

 
Додаток 2
до Порядку
обліку, зберігання,
оформлення та видачі
пенсійних посвідчень
в Пенсійному фонді України
та його органах

 
ЖУРНАЛ
обліку пенсійних посвідчень
в управлінні Пенсійного фонду України у _____________

--------------------------------------------------------------------------------- | N | N |N та дата | Прізвище, |Документ, що був| Підпис | Підпис | |з/п|пенсійного | акта |ім'я та по |пред'явлений при|особи, яка |особи, яка | | |посвідчення|приймання-| батькові | отриманні | видала | отримала | | | |передання |особи, яка | пенсійного | пенсійне | пенсійне | | | |пенсійних | отримала | посвідчення із |посвідчення|посвідчення| | | |посвідчень| пенсійне | вказанням його | | | | | | |посвідчення| реквізитів | | | |---+-----------+----------+-----------+----------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Графи 1-4 заповнюються відразу після прийняття пенсійних посвідчень за актом приймання-передання.
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 8-5 від 29.10.2012 }
 
Додаток
до постанови правління
Пенсійного фонду України
25.03.2004 N 4-1

 
Зразок та опис бланка пенсійного посвідчення

 
1. Зразок бланка пенсійного посвідчення
 
Лицьовий бік
 
------------------------------------------------------------- | | | (Державний УКРАЇНА | | герб Пенсійний фонд України | | України) ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ | | N ________________________ | | | | | | Прізвище: -------------- | | Ім'я: | | | | По батькові: | | | | Дата народження: | | | | Стать: | фото | | | Номер особового рахунку: | | | | Вид пенсії: | | | | Термін дії: | | | | Дата видачі: М.П. | | | | Ким видано: -------------- | | ------------------ | | |Ідентифікаційний| Серія ААА Підпис: | | | штрих-код | N 000000 | | ------------------ | -------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------- | | | Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує | | право на одержання пенсії і засвідчує особу його | | власника при одержанні належних до виплати сум пенсії, | | зверненні до органів Пенсійного фонду України та інших | | державних органів з питань пенсійного забезпечення. | | Пенсіонер має право на одержання лише одного виду | | державної пенсії. | | Пенсіонер зобов'язаний повідомляти органи | | Пенсійного фонду України за місцем проживання про | | влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, | | зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно | | до законодавства визначають право на пенсію та її | | розмір. | | Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне | | посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного | | фонду України та повідомляти про втрату посвідчення. | | | | Держзнак. ПК "Україна". Зам. 0-000, 200_ р. | -------------------------------------------------------------

2. Опис бланка пенсійного посвідчення
 
1) Бланк пенсійного посвідчення (далі - посвідчення) має вигляд прямокутного аркуша паперу з закругленими кутами, надрукованого способами офсетного та високого друку.
2) Посвідчення надруковано на захищеному папері з включеннями у вигляді точок, які світяться під дією ультрафіолетового проміння жовтим та синім кольорами.
3) З лицьового боку надруковано:
фарбою жовтого кольору - зображення Малого Державного Герба України;
фарбою червоного кольору - контур зображення Малого Державного Герба України, фрагменти сіток різної геометрії, сітка із ліній, виконаних мікротекстом у позитивному зображенні "Пенсійний фонд України" (висота літер 0,20 мм), дві лінії мікротексту в негативному зображенні "Пенсійне посвідчення", зображення Малого Державного Герба, що повторюються багато разів;
фарбою темно-жовтого кольору - фрагменти сіток різної геометрії, спеціальні растрові зображення;
фарбою, невидимою при денному світлі, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння слабкого блакитного свічення, в центрі посвідчення виконано орнаментальний рисунок.
Захисною фарбою чорного кольору у верхній частині посвідчення надруковано слово "УКРАЇНА", нижче "Пенсійний фонд України", "ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ" та знак "N". У нижній частині бланка цією самою фарбою надруковано слово "Серія" та три літери, що її позначають, а також печатка Пенсійного фонду України.
Посвідчення має два чистих поля розміром:
35,0 x 50,0 мм - для ідентифікації власника посвідчення та його особистого підпису;
15,0 x 30,0 мм - для розміщення ідентифікаційного штрих-коду власника посвідчення.
Посвідчення має шестизначну нумерацію, виконану захисною фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння оранжевого свічення.
4) Зі зворотного боку надруковано:
фарбами червоного та жовтого кольору - дві антисканерні сітки з псевдорельєфним рисунком у вигляді решітки та словами "Пенсійне посвідчення". Одну із сіток виконано райдужним друком з використанням фарби жовтого кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння жовтого свічення;
фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння червоного свічення, - текст такого змісту:
"Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує право на одержання пенсії і засвідчує особу його власника при одержанні належних до виплати сум пенсій, зверненні до органів Пенсійного фонду України та інших державних органів з питань пенсійного забезпечення.
Пенсіонер має право на одержання лише одного виду державної пенсії.
Пенсіонер зобов'язаний повідомити органи Пенсійного фонду України за місцем проживання про влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно до законодавства визначають право на пенсію та її розмір.
Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного фонду України та повідомляти про втрату посвідчення". Реквізити виготовлювача: "Держзнак. ПК "Україна". Зам. (далі - номер замовлення із п'яти цифр (0-0000) та рік виготовлення бланка".
5) Після внесення відомостей про власника посвідчення документ ламінується захисною термоплівкою розміром 105,0 x х 74,0 +- 0,5 мм. { Підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 28-5 від 26.09.2011 }
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами правління Пенсійного фонду N 6-1 від 02.04.2015 }
 
Начальник юридичного управління Т.Б.Рябцева


Інші НПА

Рішення ГР при НБУ №11-e від 13.04.2015 Про внесення змін до складу тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України Постанова ВРУ №353 від 22.04.2015 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього Постанова ВРУ №363 від 23.04.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України \"Про громадянство України\" щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України окремих категорій осіб Указ Президент №237 від 23.04.2015 Про деякі питання військово-цивільних адміністрацій Указ Президент №238 від 23.04.2015 Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2015 рік Указ Президент №243 від 25.04.2015 Про зміни у складі Ради з питань судової реформи Указ Президент №223 від 21.04.2015 Про Положення про порядок здійснення помилування Указ Президент №226 від 21.04.2015 Про переведення суддів Указ Президент №228 від 21.04.2015 Про заходи з відзначення діяльності Українських Січових Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі Маківка Указ Президент №230 від 21.04.2015 Про делегацію України на Конференцію 2015 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї