Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 50 ЗУ Про фінансово-кредитні механізми управління нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
Стаття 50. Отримання кредиту для участі у ФФБ

Банк надає кредит довірителю ФФБ на умовах, визначених в договорі про іпотечний кредит. Предметом іпотеки за іпотечним договором є об'єкт інвестування, який стане власністю позичальника в майбутньому, та/або майнові права на нього.

{ Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

Обтяження такого предмета іпотеки підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.

Оцінка предмета іпотеки здійснюється за згодою сторін.

Умови договору про іпотечний кредит та іпотечного договору розробляє банк.

Договір про іпотечний кредит може містити інфляційне застереження.

Довіритель ФФБ, який отримав кредит для участі у ФФБ та забезпечив виконання своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит іпотекою, до моменту повного виконання зобов'язань за договором про іпотечний кредит не має права змінити об'єкт інвестування, уступити право вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, частково отримати кошти з ФФБ або відмовитися від участі у ФФБ.

Порушення строків спорудження об'єкта будівництва або неналежне виконання зобов'язань забудовником не може впливати на правовідносини, що виникли між банком та позичальником відповідно до укладеного ними договору про іпотечний кредит, і не є підставою для припинення виконання зобов'язань позичальником.

{ Частина сьома статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

Після закінчення будівництва об'єкт інвестування продовжує бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору, при цьому іпотечний договір є чинним і не потребує внесення змін та доповнень до нього.

Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. { Частина дев'ята статті 50 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

У разі закінчення будівництва, зміни або розірвання іпотечного договору банк вносить в установленому законом порядку зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.

{ Частина десята статті 50 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

Нотаріус за повідомленням банку накладає заборону на відчуження збудованої нерухомості, яка є предметом іпотеки, якщо це передбачено іпотечним договором.

{ Частина одинадцята статті 50 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

Стаття 1 ...48 49 50 51 Прикінцеві положення

Перейти до статті