Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про органи і служби у справах дітей від 24.01.1995 № 20/95-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей
Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції

{ Назва статті 5 в редакції Законів N 5462-VI від 16.10.2012, N 901-VIII від 23.12.2015 }

{ Частину першу статті 5 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

Уповноважені підрозділи органів Національної поліції зобов’язані: { Абзац перший частини другої статті 5 в редакції Закону N 5462-VI від 16.10.2012; з змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII від 23.12.2015 }

проводити роботу щодо запобігання правопорушенням дітей;

виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, вчинені дітьми, вживати з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством; { Абзац третій частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII від 16.05.2013 }

розглядати у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про правопорушення, вчинені дітьми;

{ Абзац п'ятий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 245-VII від 16.05.2013 }

виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні дітей;

розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім'ї, навчально-виховні заклади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей; { Абзац сьомий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V від 07.02.2007 }

виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво;

виявляти осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;

виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей; { Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 609-V від 07.02.2007 }

вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених з спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей; { Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону N 673-IV від 03.04.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2377-IV від 20.01.2005, N 609-V від 07.02.2007 }

повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спеціальних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення дітей, яких було підкинуто, або які заблукали, або залишили сім'ю чи навчально-виховні заклади;

викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), а також інших осіб у справах та інших матеріалах про правопорушення і у разі ухилення без поважних причин від явки за викликом - піддавати їх приводу;

відвідувати правопорушників, що не досягли 18 років, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками); { Абзац чотирнадцятий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V від 07.02.2007 }

отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні у зв'язку з матеріалами про правопорушення, що перебувають у її провадженні;

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, - на період до передачі їх законним представникам або до влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин; { Абзац частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1410-IV від 03.02.2004; в редакції Закону N 2507-VI від 09.09.2010 }

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України  передбачено покарання у виді позбавлення волі до п'яти років або більш м'яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або адміністрації навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше восьми годин; { Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону N 2507-VI від 09.09.2010 }

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п'ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до доставлення їх до суду для вирішення питання про поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин з моменту їх затримання; { Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону N 2507-VI від 09.09.2010 }

здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з метою розкриття кримінальних правопорушень, вчинених дітьми або за їх участю; { Абзац дев'ятнадцятий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII від 16.05.2013 }

виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність; ( Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону N 864-XIV від 08.07.99 )

проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно до кримінального процесуального законодавства; { Абзац двадцять перший частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII від 16.05.2013 }

проводити за наявності законних підстав огляд дітей, речей, які є при них, транспортних засобів;

вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоду здоров'ю дітей; ( Абзац частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 864-XIV від 08.07.99 )

складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов'язків щодо виховання і навчання дітей, інформувати відповідні служби у справах дітей; ( Абзац частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 673-IV від 03.04.2003 )

вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності обов'язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми;

доставляти в органи Національної поліції на строк до восьми годин дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або у притулки для дітей служб у справах дітей; { Абзац статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 609-V від 07.02.2007, N 2507-VI від 09.09.2010, N 901-VIII від 23.12.2015 }

після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання дитини, а в разі вчинення кримінального правопорушення також інформувати органи прокуратури; { Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 673-IV від 03.04.2003; в редакції Закону N 609-V від 07.02.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII від 16.05.2013 }

повідомляти органи опіки та піклування за місцем перебування дитини про відомий факт залишення його без опіки (піклування) батьків; { Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 673-IV від 03.04.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V від 07.02.2007 }

інформувати відповідні служби у справах дітей про дітей, які затримані чи яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; { Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 673-IV від 03.04.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII від 16.05.2013 }

здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк; ( Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 3167-IV від 01.12.2005 )

вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, які потребують медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей. { Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 3167-IV від 01.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V від 07.02.2007 }

Уповноважені підрозділи органів Національної поліції виконують також інші обов’язки та мають інші права, передбачені законодавством.
{ Частина третя статті 5 в редакції Закону N 5462-VI від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII від 23.12.2015 }

{ Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...17

Перейти до статті