Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 50 ЗУ Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень від 02.06.2016 № 1403-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
Стаття 50. Рада приватних виконавців регіону

1. У період між з’їздами приватних виконавців регіону функції самоврядування приватних виконавців у регіоні виконує рада приватних виконавців регіону.

 

2. Голова та члени ради приватних виконавців регіону обираються з’їздом приватних виконавців регіону з числа приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні.

 

3. Строк повноважень ради приватних виконавців регіону становить три роки. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради приватних виконавців регіону більш як два строки поспіль.

 

4. Кількість членів ради приватних виконавців регіону становить три особи та може бути збільшена на підставі відповідного рішення Ради приватних виконавців України.

 

5. На першому засіданні члени ради приватних виконавців регіону за пропозицією голови ради обирають із свого складу заступника голови та секретаря ради.

 

Голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних виконавців регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з’їзду приватних виконавців регіону.

 

6. Рада приватних виконавців регіону:

 

1) представляє приватних виконавців регіону;

 

2) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з’їзду приватних виконавців регіону;

 

3) забезпечує виконання рішень з’їзду приватних виконавців регіону, здійснює контроль за їх виконанням;

 

4) сприяє забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців, захисту їхніх професійних і соціальних прав;

 

5) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

 

6) забезпечує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;

 

7) здійснює інші повноваження відповідно до рішень з’їзду приватних виконавців регіону, Ради приватних виконавців України, з’їзду приватних виконавців України.

 

7. Засідання ради приватних виконавців регіону є повноважним, якщо в його роботі беруть участь більше половини її членів. Рішення на засіданнях ради приватних виконавців регіону приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.

 

8. Голова, заступник голови, секретар ради приватних виконавців регіону можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір та порядок виплати якої встановлюються Радою приватних виконавців України.

 

9. Члени ради приватних виконавців регіону одночасно є делегатами приватних виконавців регіону на з’їзд приватних виконавців України.

 

10. Рада приватних виконавців регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради приватних виконавців регіону визначаються положенням про раду приватних виконавців регіону, яке затверджується Радою приватних виконавців України.


Стаття 1 ...48 49 50 51 52 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті