Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 15 ЗУ Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності від 22.06.2012 № 5026-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності
Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об’єднань

1. Державна реєстрація всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, інших організацій роботодавців, їх об’єднань здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. Рішення про внесення змін до статутних документів, у складі виборних органів організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців приймається організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців у визначеному статутом порядку та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу організації роботодавців є реєстр учасників, в якому зазначаються дані про:

1) фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу об’єднання організацій роботодавців є реєстр організацій роботодавців, які брали участь у цьому засіданні, в якому зазначаються дані щодо організацій роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та номер документа про державну реєстрацію організації роботодавців, рішення керівних органів організації роботодавців щодо особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та реквізитів документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.

3. Про прийняте уповноваженим органом організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців рішення повідомляється в 60-денний термін суб’єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

{Частину четверту статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину п'яту статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину шосту статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину сьому статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину восьму статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину дев'яту статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину десяту статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину одинадцяту статті 15 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

12. За подання на державну реєстрацію недостовірних відомостей особи, які підписали документи, несуть відповідальність згідно із законом.

13. Інформація про державну реєстрацію підлягає оприлюдненню спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної реєстрації, його відповідними територіальними підрозділами.


Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті