Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про пріоритетні напрями інвестиційної діяльності в Україні від 08.09.2011 № 3715-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" .

3. Внести до Закону України "Про інноваційну діяльність" такі зміни:

1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності";

2) у статті 2 слова "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" , "Про спеціальну економічну зону "Яворів" , цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері" замінити словами "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" , "Про спеціальну економічну зону "Яворів" , "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" , цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері";

3) в абзаці другому статті 6 слова "державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів" виключити;

4) у статті 7:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності";

абзац другий частини другої після слова "затверджують" доповнити словами "середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня та";

5) абзац третій статті 8 викласти в такій редакції:

"готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів";

6) у статті 9:

в абзаці третьому частини першої слова "пріоритетних напрямів інноваційної діяльності" замінити словами "стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня";

у частині другій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відповідно до компетенції готують та подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності" замінити словами "що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня";

7) частину першу статті 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

8) в абзаці другому частини шостої статті 13 слова "затверджених Верховною Радою України" виключити.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши заходи першочергової підтримки реалізації пріоритетних напрямів, визначених Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 вересня 2011 року N 3715-VI

Стаття 1 ...6 7 8 Прикінцеві положення

Перейти до статті