Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про професійних творчих працівників та творчі спілки
Стаття 5. Статут творчої спілки

Творча спілка діє на підставі статуту, що приймається загальними зборами (з'їздом, конференцією).

Статут творчої спілки не повинен суперечити законодавству України.

У статуті творчої спілки має бути визначено:

найменування, статус творчої спілки, професійна спрямованість; { Абзац другий частини третьої статті 5 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

цілі, завдання і основні форми діяльності творчої спілки;

умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї;

права і обов'язки членів творчої спілки;

територіальні осередки творчої спілки;

структура, порядок створення та компетенція виборних органів творчої спілки, строки та механізм здійснення їх повноважень;

джерела формування майна та коштів творчої спілки і порядок їх використання;

порядок реорганізації та припинення діяльності творчої спілки.

До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності творчої спілки.


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті