Укр Рус

Підклас КП 1238 Керівники проектів та програм
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

1238 

-  

-  

  Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

1238 

 

    Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

1238 

 

    Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості