Укр Рус

Про виконавче провадження


Скачать бесплатно Закон України Про виконавче провадження вiд 21.04.1999 № 606-XIV

Закон України Про виконавче провадження вiд 21.04.1999 № 606-XIV ЗмістГлава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Виконавче провадження Стаття 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії Стаття 3. Виконання рішень іншими органами Стаття 4. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження Стаття 5. Обов'язковість вимог державного виконавця Стаття 6. Гарантії прав фізичних і юридичних осіб у виконавчому провадженні

Глава 2. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 7. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій Стаття 8. Сторони виконавчого провадження Стаття 9. Представництво сторін у виконавчому провадженні Стаття 10. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні Стаття 11. Обов'язки і права державних виконавців Стаття 12. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження Стаття 13. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні Стаття 14. Участь перекладача у виконавчому провадженні Стаття 15. Залучення понятих до провадження виконавчих дій Стаття 16. Відводи у виконавчому провадженні

Глава 3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК
ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 17. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа Стаття 19. Підстави для відкриття виконавчого провадження Стаття 20. Місце виконання рішення Стаття 21. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового виконання рішень Стаття 22. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання Стаття 23. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання Стаття 24. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання Стаття 25. Прийняття виконавчого документа до виконання Стаття 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження Стаття 27. Початок примусового виконання рішень Стаття 28. Виконавчий збір Стаття 29. Час провадження виконавчих дій Стаття 30. Строк здійснення виконавчого провадження Стаття 31. Надсилання документів виконавчого провадження Стаття 32. Заходи примусового виконання рішень Стаття 33. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника Стаття 34. Роз'яснення рішень, виконавчих документів, які підлягають примусовому виконанню Стаття 35. Відкладення провадження виконавчих дій Стаття 36. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення Стаття 37. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження Стаття 38. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження Стаття 39. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження Стаття 40. Оголошення розшуку Стаття 41. Витрати виконавчого провадження Стаття 42. Авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій Стаття 43. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум Стаття 44. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів Стаття 45. Порядок виплати стягнутих грошових сум Стаття 46. Винагорода державному виконавцю Стаття 47. Повернення виконавчого документа стягувачу Стаття 48. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав Стаття 49. Закінчення виконавчого провадження Стаття 50. Наслідки завершення виконавчого провадження Стаття 51. Відновлення виконавчого провадження

Глава 4. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ
НА МАЙНО БОРЖНИКА

Стаття 52. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника Стаття 53. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень при обчисленні боргу в іноземній валюті Стаття 54. Звернення стягнення на заставлене майно Стаття 55. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб Стаття 56. Майно, на яке не може бути звернуто стягнення Стаття 57. Арешт і вилучення майна боржника Стаття 58. Визначення вартості, оцінка майна боржника Стаття 59. Зберігання майна, на яке накладено арешт Стаття 60. Зняття арешту з майна Стаття 61. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі Стаття 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення Стаття 63. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи Стаття 64. Виконання рішення про конфіскацію майна

Глава 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ
НА МАЙНО БОРЖНИКА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 65. Звернення стягнення на кошти боржника - юридичної особи Стаття 66. Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи Стаття 67. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника - юридичної особи

Глава 6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ,
ПЕНСІЮ, СТИПЕНДІЮ ТА ІНШІ ДОХОДИ БОРЖНИКА

Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника Стаття 69. Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника Стаття 70. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника Стаття 71. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває покарання Стаття 72. Звернення стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню та соціальну допомогу інвалідам з дитинства Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення Стаття 74. Порядок стягнення аліментів

Глава 7. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ, ЗА ЯКИМИ БОРЖНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ
ОСОБИСТО ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ
АБО УТРИМАТИСЯ ВІД ЇХ ВЧИНЕННЯ

Стаття 75. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення Стаття 76. Виконання рішення про поновлення на роботі Стаття 77. Виконання рішення про відібрання дитини Стаття 78. Виконання рішення про виселення боржника Стаття 79. Виконання рішення про вселення стягувача

Глава 8. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ,
ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ І АРБІТРАЖІВ

Стаття 80. Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб Стаття 81. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів

Глава 9. ЗАХИСТ ПРАВ СТЯГУВАЧА, БОРЖНИКА
ТА ІНШИХ ОСІБ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Стаття 82. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби Стаття 83. Контроль за законністю виконавчого провадження Стаття 84. Посадові особи, які мають право здійснювати перевірку законності виконавчого провадження Стаття 85. Витребування виконавчого провадження Стаття 86. Перевірка законності виконавчого провадження Стаття 87. Захист прав сторін у виконавчому провадженні Стаття 88. Порядок видачі документів виконавчого провадження

Глава 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Стаття 89. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі Стаття 90. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог цього Закону Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державне оборонне замовлення Про громадянство України Про угоди про розподіл продукції Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Про недержавне пенсійне забезпечення