Укр Рус

Про банкрутство


Скачать бесплатно Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вiд 14.05.1992 № 2343-XII

Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вiд 14.05.1992 № 2343-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3107-IV від 17.11.2005

Стаття 2. Повноваження державного органу з питань банкрутства Стаття 3. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури Стаття 3-1. Арбітражний керуючий Стаття 4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника Стаття 5. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство

Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 597-IV від 06.03.2003, в редакції Закону N 1499-IV від 17.02.2004

Розділ II
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 6. Підвідомчість, підсудність, право та підстава порушення справи про банкрутство Стаття 7. Заява про порушення справи про банкрутство Стаття 8. Прийняття або відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство Стаття 9. Повернення заяви про порушення справи про банкрутство Стаття 10. Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство Стаття 11. Порушення провадження у справі про банкрутство Стаття 12. Забезпечення вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог кредиторів Стаття 13. Розпорядник майна боржника Стаття 14. Виявлення кредиторів та осіб, які виявлять бажання взяти участь у санації боржника Стаття 15. Попереднє засідання господарського суду Стаття 16. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів Стаття 17. Винесення ухвали про санацію боржника, призначення керуючого санацією та його повноваження Стаття 18. План санації боржника Стаття 19. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу Стаття 20. Продаж в процедурі санації частини майна боржника Стаття 21. Звіт керуючого санацією

Розділ III
ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

Стаття 22. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом Стаття 24. Функції господарського суду у ліквідаційній процедурі Стаття 25. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії Стаття 26. Ліквідаційна маса

Статтю 26 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3273-IV від 22.12.2005

Статтю 27 виключено на підставі Закону N 3088-III від 07.03.2002

Статтю 28 виключено на підставі Закону N 3088-III від 07.03.2002

Стаття 29. Оцінка майна банкрута Стаття 30. Продаж майна банкрута Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів Стаття 32. Звіт ліквідатора Стаття 33. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам Стаття 34. Зберігання документів

Розділ IV
МИРОВА УГОДА

Стаття 35. Мирова угода та строк її укладення Стаття 36. Умови укладення мирової угоди Стаття 37. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності Стаття 38. Розгляд мирової угоди в господарському суді Стаття 39. Недійсність мирової угоди або її розірвання та наслідки невиконання мирової угоди

Розділ V
ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 40. Припинення провадження у справі про банкрутство

Розділ VI
ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 41. Загальні положення Стаття 42. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств Стаття 43. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств Стаття 44. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств Стаття 45. Особливості банкрутства страховиків Стаття 46. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів Стаття 46-1. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю Стаття 47. Загальні положення про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина Стаття 48. Розгляд господарським судом справи про банкрутство громадянина-підприємця Стаття 49. Особливості задоволення вимог кредиторів громадянина-підприємця, визнаного банкрутом Стаття 50. Особливості банкрутства фермерського господарства Стаття 51. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником Стаття 52. Особливості банкрутства відсутнього боржника Стаття 53. Особливості провадження санації боржника його керівником Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту Про загальну безпечність нехарчової продукції Про депозитарну систему України Про охоронну діяльність