Укр Рус

Про зайнятість населення


Скачать бесплатно Закон України Про зайнятість населення від 01.03.1991 № 803-XII

Закон України Про зайнятість населення від 01.03.1991 № 803-XII ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Зайнятість населення Стаття 2. Безробітні

Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2787-XII від 17.11.92

Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97

Стаття 3. Основні принципи державної політики зайнятості населення Стаття 4. Державні гарантії права на вибір професії та виду діяльності Стаття 5. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення Стаття 6. Законодавство про зайнятість Стаття 7. Підходяща робота

Розділ II
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗАЙНЯТІСТЬ

Стаття 8. Право громадян на працевлаштування Стаття 9. Право громадян на професійну консультацію, підготовку, перепідготовку і одержання інформації у сфері зайнятості Стаття 10. Право громадян на професійну діяльність за кордоном Стаття 11. Право громадян на соціальний захист у сфері зайнятості Стаття 12. Право оскарження дій працівників служби зайнятості Стаття 13. Регулювання зайнятості Стаття 14. Державна і територіальні програми зайнятості населення Стаття 15. Добровільне переселення громадян і членів їх сімей Стаття 16. Території пріоритетного розвитку Стаття 17. Координаційні комітети сприяння зайнятості Стаття 18. Державна служба зайнятості Стаття 19. Обов'язки і права державної служби зайнятості Стаття 20. Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості Стаття 21. Участь професійних спілок у здійсненні заходів щодо сприяння зайнятості

Статтю 22 виключено на підставі Закону N 3483-IV від 23.02.2006

Стаття 23. Організація оплачуваних громадських робіт Стаття 23-1. Загальнодержавні оплачувані громадські роботи Стаття 24. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян

Розділ IV
КОМПЕНСАЦІЇ І ГАРАНТІЇ ПРИ ВТРАТІ РОБОТИ { Назва розділу IV в редакції Закону N 2787-XII ( ) від 17.11.92 }

Стаття 25. Види компенсацій

Статтю 25 доповнено частиною другою згідно з Законом N 3483-IV від 23.02.2006

Стаття 26. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

Статтю 26 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97

Статтю 27 виключено на підставі Закону N 3483-IV від 23.02.2006

Статтю 28 виключено на підставі Закону N 3483-IV від 23.02.2006

Статтю 29 виключено на підставі Закону N 3483-IV від 23.02.2006

Статтю 30 виключено на підставі Закону N 3483-IV від 23.02.2006

Статтю 31 виключено на підставі Закону N 3483-IV від 23.02.2006

Стаття 32. Добровільне соціальне страхування зайнятості Стаття 33. Додаткові гарантії громадянам України

Розділ V
КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 34. Органи, які здійснюють контроль Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про волонтерську діяльність Про гуманітарну допомогу Про засади функціонування ринку електричної енергії України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку Про систему іномовлення України