Укр Рус
< Закони України

Про інститути спільного інвестування


Скачать бесплатно Закон України Про інститути спільного інвестування від 05.07.2012 № 5080-VI

Закон України Про інститути спільного інвестування від 05.07.2012 № 5080-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017
Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії цього Закону Стаття 3. Законодавство у сфері спільного інвестування Стаття 4. Учасники інституту спільного інвестування Стаття 5. Вимоги до посадових осіб інституту спільного інвестування та компанії з управління активами інституту спільного інвестування Стаття 6. Реєстрація інституту спільного інвестування Стаття 7. Класифікація інституту спільного інвестування Стаття 8. Правовий статус корпоративного фонду Стаття 9. Заснування корпоративного фонду Стаття 10. Установчі збори корпоративного фонду Стаття 11. Статут корпоративного фонду Стаття 12. Регламент корпоративного фонду Стаття 13. Статутний капітал корпоративного фонду Стаття 14. Порядок провадження діяльності корпоративного фонду Стаття 15. Органи корпоративного фонду Стаття 16. Загальні збори Стаття 17. Компетенція загальних зборів Стаття 18. Право на участь у загальних зборах Стаття 19. Повідомлення про проведення загальних зборів Стаття 20. Порядок денний загальних зборів Стаття 21. Пропозиції до порядку денного загальних зборів Стаття 22. Представництво учасників корпоративного фонду Стаття 23. Порядок проведення загальних зборів Стаття 24. Кворум загальних зборів Стаття 25. Порядок прийняття рішення загальними зборами Стаття 26. Спосіб голосування Стаття 27. Лічильна комісія Стаття 28. Протокол про підсумки голосування Стаття 29. Протокол загальних зборів Стаття 30. Позачергові загальні збори Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування Стаття 32. Особливості проведення загальних зборів корпоративного фонду, що складається з однієї особи Стаття 33. Створення наглядової ради Стаття 34. Компетенція наглядової ради Стаття 35. Обрання членів наглядової ради Стаття 36. Голова наглядової ради Стаття 37. Засідання наглядової ради Стаття 38. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Стаття 39. Припинення корпоративного фонду Стаття 40. Розподіл активів корпоративного фонду в разі його ліквідації Стаття 41. Правовий статус пайового фонду Стаття 42. Створення пайового фонду Стаття 43. Функціонування пайового фонду Стаття 44. Регламент пайового фонду Стаття 45. Участь у пайовому фонді Стаття 46. Припинення пайового фонду Стаття 47. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації Стаття 48. Склад і структура активів інституту спільного інвестування Стаття 49. Визначення вартості чистих активів Стаття 50. Розміщення, обіг та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 51. Цінні папери інституту спільного інвестування Стаття 52. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 53. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 54. Реєстрація випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту їх емісії Стаття 55. Порядок розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 56. Визначення вартості цінного папера інституту спільного інвестування Стаття 57. Заявки на придбання та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 58. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 59. Зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 60. Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 61. Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування Стаття 62. Облік прав власності на цінні папери інституту спільного інвестування Стаття 63. Компанія з управління активами Стаття 64. Обмеження діяльності компанії з управління активами Стаття 65. Винагорода компанії з управління активами Стаття 66. Ліцензування діяльності компанії з управління активами Стаття 67. Відповідальність компанії з управління активами Стаття 68. Зберігач активів інституту спільного інвестування Стаття 69. Діяльність зберігача активів інституту спільного інвестування Стаття 70. Обслуговування коштів інституту спільного інвестування Стаття 71. Відповідальність зберігача активів інституту спільного інвестування Стаття 72. Оцінювач майна інституту спільного інвестування Стаття 73. Аудиторська перевірка інституту спільного інвестування Стаття 74. Вимоги до договорів Стаття 75. Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування Стаття 76. Веб-сайт компанії з управління активами Стаття 77. Реклама інституту спільного інвестування Стаття 78. Суб’єкти регулювання діяльності із спільного інвестування Прикінцеві та перехідні положення

Інші нормативні акти

Про Державний реєстр виборців Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Про нафту і газ Про вибори депутатів місцевих та сільських рад Про захист від недобросовісної конкуренції