Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 21 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 17.09.2018


Про інститути спільного інвестування
Стаття 21. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

1. Кожний учасник корпоративного фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів.

2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасника корпоративного фонду, який її вносить, кількості належних йому акцій корпоративного фонду, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій корпоративного фонду, що належать кандидату, який пропонується таким учасником корпоративного фонду до складу наглядової ради корпоративного фонду.

3. Наглядова рада корпоративного фонду, а у разі скликання позачергових загальних зборів такого корпоративного фонду на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - учасники корпоративного фонду, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення загальних зборів.

4. Пропозиції учасників (учасника) корпоративного фонду, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій корпоративного фонду, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Корпоративний фонд не має права вносити зміни до запропонованих учасниками корпоративного фонду питань або проектів рішень. У разі якщо учасники корпоративного фонду вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до порядку денного.

5. Рішення про відмову у включенні пропозиції учасника корпоративного фонду, який є власником 5 або більше відсотків акцій корпоративного фонду, до порядку денного загальних зборів може бути прийнято у разі:

1) порушення учасниками корпоративного фонду строку, встановленого частиною першою цієї статті;

2) неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.

6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів корпоративного фонду надсилається наглядовою радою учаснику корпоративного фонду протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

7. Корпоративний фонд не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів повинен повідомити учасникам корпоративного фонду про зміни в порядку денному у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду.

Корпоративний фонд, акції якого перебувають в лістингу на фондовій біржі, надсилає такій біржі повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження до суду учасником корпоративного фонду рішення наглядової ради корпоративного фонду про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання корпоративного фонду провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного безпідставно відмовлено учаснику корпоративного фонду.


Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті