Укр Рус

Про державну службу


Скачать бесплатно Закон України Про державну службу вiд 16.12.1993 № 3723-XII

Закон України Про державну службу вiд 16.12.1993 № 3723-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державна служба і державні службовці Стаття 2. Посада і посадова особа Стаття 3. Основні принципи державної служби Стаття 4. Право на державну службу Стаття 5. Етика поведінки державного службовця

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері державної служби Стаття 7. Орган управління державною службою

Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2592-VI від 07.10.2010

Розділ III
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ АПАРАТУ

Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців Стаття 11. Основні права державних службовців Стаття 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу Стаття 13. Декларування майнового стану і доходів державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця Стаття 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців

Розділ IV
ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ЇХ АПАРАТІ

Стаття 15. Прийняття на державну службу Стаття 16. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби Стаття 17. Присяга державних службовців Стаття 18. Випробування при прийнятті на державну службу Стаття 19. Стажування державних службовців Стаття 20. Робочий час Стаття 21. Службові відрядження Стаття 22. Відсторонення від виконання повноважень за посадою Стаття 23. Граничний вік перебування на державній службі

Розділ V
СЛУЖБОВА КАР'ЄРА

Стаття 24. Проходження служби Стаття 25. Класифікація посад Стаття 26. Ранги державних службовців Стаття 27. Просування по службі Стаття 28. Кадровий резерв державної служби Стаття 29. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців

Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010

Розділ VI
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 30. Підстави припинення державної служби Стаття 31. Відставка державного службовця Стаття 32. Оскарження рішення про припинення державної служби

Розділ VII
МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Стаття 33. Оплата праці Стаття 34. Заохочення за сумлінну працю Стаття 35. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців Стаття 36. Соціально-побутове забезпечення державних службовців Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 2593-IV від 31.05.2005; в редакції Закону N 432-V від 12.12.2006

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 432-V від 12.12.2006

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 432-V від 12.12.2006

Стаття 37-1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців

Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про охорону праці Про професійно-технічну освіту Про ліцензування певних видів господарської діяльності Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції