Укр Рус

Про охорону праці


Скачать бесплатно Закон України Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XII

Закон України Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять і термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство про охорону праці Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці

Розділ II
ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті Стаття 10. Охорона праці жінок Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх Стаття 12. Охорона праці інвалідів

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Стаття 13. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця Стаття 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій Стаття 18. Навчання з питань охорони праці Стаття 19. Фінансування охорони праці Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва

Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2185-VI від 13.05.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI від 19.05.2011

Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3395-VI від 19.05.2011

Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3395-VI від 19.05.2011

Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3395-VI від 19.05.2011

Статтю 21 доповнено частиною згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI від 19.05.2011

Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці Стаття 24. Добровільні об'єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці

Розділ IV
СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці Стаття 26. Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці

Розділ V
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці Стаття 28. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів з охорони праці Стаття 29. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці Стаття 30. Поширення дії нормативно-правових актів з охорони праці на сферу трудового і професійного навчання

Розділ VI
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Стаття 31. Органи державного управління охороною праці Стаття 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці Стаття 33. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці Стаття 36. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці Стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці

Розділ VII
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Стаття 38. Органи державного нагляду за охороною праці Стаття 39. Права і відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці Стаття 40. Соціальний захист посадових осіб центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Статтю 41 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 345-VI від 02.09.2008

Стаття 42. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки Про індексацію грошових доходів населення Про оцінку земель


Рекомендовані сторінки

Кодекс законів про працю України Стаття 102-1. Оплата праці за сумісництвом Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1Додати коментар до ЗУ Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XII