Укр Рус

Про охорону праці
Стаття 3. Законодавство про охорону праціСт. 3 ЗУ Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XIIЗаконодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України , Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XII 

Рекомендовані сторінки

Про охорону праці Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці Про охорону праці Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору Про охорону праці Про охорону праці Стаття 1. Визначення понять і термінів Про охорону праці Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи