Укр Рус

Про охорону праці
Стаття 3. Законодавство про охорону праціСт. 3 ЗУ Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XIIЗаконодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України , Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XII 

Рекомендовані сторінки

Про охорону праці Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці Про охорону праці Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору Про охорону праці Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій Про охорону праці Стаття 2. Сфера дії Закону Про охорону праці