Укр Рус

Про відпустки


Скачать бесплатно Закон України Про відпустки вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР

Закон України Про відпустки вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР Зміст

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про відпустки Стаття 2. Право на відпустки Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення Стаття 4. Види відпусток Стаття 5. Визначення тривалості відпусток

Р о з д і л II
ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість Стаття 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки

Р о з д і л III
ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. ТВОРЧА ВІДПУСТКА. ВІДПУСТКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ { Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-VI ( ) від 17.11.2009 }

Стаття 13. Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах Стаття 14. Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі Стаття 15-1. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням Стаття 16. Творча відпустка Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях Стаття 17. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Стаття 18-1. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей Стаття 20. Порядок надання соціальних відпусток

Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 573-VI від 23.09.2008

Р о з д і л V
ОПЛАТА ВІДПУСТОК

Стаття 21. Порядок оплати відпусток Стаття 22. Відрахування із заробітної плати за час відпустки Стаття 23. Кошти на оплату відпусток Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки

Р о з д і л VI
ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

Р о з д і л VII
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки

Р о з д і л VIII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про захист від недобросовісної конкуренції Про металобрухт Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України Про регулювання містобудівної діяльності

Рекомендованные страницы

Про відпустки Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Стаття 13. Виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам віком до 18 років, які перебувають на... Про відпустки Стаття 17. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами Про відпустки Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки Про відпустки Стаття 2. Право на відпусткиДодати коментар до ЗУ Про відпустки вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР