Укр Рус

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності


Скачать бесплатно Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V

Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V ЗмістСтаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії цього Закону Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)

Статтю 3 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 2399-VI від 01.07.2010

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) Стаття 7. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю) Стаття 8. Повноваження органу державного нагляду (контролю) Стаття 9. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю) Стаття 10. Права суб'єкта господарювання Стаття 11. Обов'язки суб'єкта господарювання Стаття 12. Відповідальність суб'єкта господарювання Стаття 13. Рішення про відбір зразків продукції Стаття 14. Порядок відбору зразків продукції Стаття 15. Акт відбору зразків продукції Стаття 16. Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції Стаття 17. Рішення про призначення експертизи (випробування) Стаття 18. Оскарження результатів експертизи (випробування) Стаття 19. Консультаційна підтримка суб'єктів господарювання Стаття 20. Громадський захист прав суб'єктів господарювання Стаття 21. Оскарження рішень органів державного нагляду (контролю) Стаття 22. Прикінцеві положення

Статтю 22 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011

Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про дошкільну освіту Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції Про сільськогосподарську кооперацію Про правонаступництво України Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року


Рекомендовані сторінки

Закони України Скачать Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)Додати коментар до ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V