Укр Рус

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту


Скачать бесплатно Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.1993 № 3551-XII

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.1993 № 3551-XII ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні завдання Закону Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту Стаття 3. Міжнародні договори України

Розділ II ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 4. Ветерани війни Стаття 5. Учасники бойових дій Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни Стаття 8. Учасники війни Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни

Статтю 9 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 2202-IV від 18.11.2004; в редакції Закону N 3505-IV від 23.02.2006

Стаття 10. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону

Статтю 10 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 2344-IV від 13.01.2005; в редакції Закону N 880-VI від 15.01.2009

Стаття 11. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Розділ III ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ { Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомоги здійснюється у таких розмірах: інвалідам I групи - 450 гривень, інвалідам II групи - 360 гривень, інвалідам III групи - 300 гривень; учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 280 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, - 150 гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 55 гривень згідно із Законом N 489-V ( ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( ) від 09.07.2007 } { Установити, що у 2006 році виплата щорічної разової допомоги здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 400 гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам війни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень згідно із Законом N 3235-IV ( ) від 20.12.2005 } { Установити, що у 2005 році виплата щорічної разової допомоги здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 400 гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам війни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень згідно із Законами N 2285-IV ( ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( ) від 25.03.2005 } { Установити, що пільги щодо прибуткового податку учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надаються в межах п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів за кожний повний місяць згідно із Законом N від 01.02.94 }

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Статтю 12 доповнено частиною згідно із Законом N 367-XIV від 25.12.98; в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 13. Пільги інвалідам війни

Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом N 367-XIV від 25.12.98; в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 14. Пільги для учасників війни

Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 367-XIV від 25.12.98; в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 367-XIV від 25.12.98; в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Статтю 16 доповнено пунктом 26 згідно із Законом N 2171-VI від 11.05.2010

Розділ IV ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 17. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону Стаття 17-1. Виплата разової грошової допомоги Стаття 18. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону Стаття 19. Поширення чинності цього Закону на громадян інших держав Стаття 20. Громадські організації та інші об'єднання ветеранів війни Стаття 21. Нагляд за виконанням цього Закону Стаття 22. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги Стаття 23. Відповідальність посадових осіб і громадян Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про міліцію Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності Про інформацію Про оплату праці Про засади державної мовної політики