Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про охорону навколишнього природного середовища


Скачать бесплатно Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII

Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 18.02.2018

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища Стаття 4. Право власності на природні ресурси Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 8. Наукові дослідження

Розділ II ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Стаття 9. Екологічні права громадян України Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян Стаття 11. Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ РАД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим Стаття 15. Повноваження місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 18. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 19. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів Стаття 20-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів Стаття 20-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища Стаття 20-3. Компетенція органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища Стаття 20-4. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища Стаття 21. Повноваження громадських організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ V СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛІК ТА ІНФОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного середовища Стаття 23. Кадастри природних ресурсів Стаття 24. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення

{Розділ VI виключено на підставі Закону № 2059-VIII від 23.05.2017}

Розділ VII СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 32. Екологічні стандарти Стаття 33. Екологічні нормативи

Розділ VIII КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 34. Завдання контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища Стаття 36. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища

Статтю 37 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014

Розділ IX РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 38. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення Стаття 40. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів

Розділ X ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища Стаття 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища Стаття 43. Ліміти використання природних ресурсів Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин

Статтю 45 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 46. Розподіл екологічного податку Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит

Розділ XI ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Стаття 50. Екологічна безпека Стаття 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу Стаття 54. Охорона навколишнього природного середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами Стаття 56. Екологічна безпека транспортних та інших пересувних засобів і установок Стаття 57. Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем Стаття 58. Вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об'єктів та військової діяльності Стаття 59. Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів

Розділ XII ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ

Стаття 60. Система природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні Стаття 61. Природно-заповідний фонд України Стаття 62. Курортні і лікувально-оздоровчі зони Стаття 63. Рекреаційні зони Стаття 64. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу

Розділ XIII НАДЗВИЧАЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИТУАЦІЇ

Стаття 65. Зона надзвичайної екологічної ситуації Стаття 66. Запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих екологічних наслідків

Розділ XIV ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 67. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ XV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища Стаття 69. Особливості застосування цивільної відповідальності Стаття 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення і злочини

Розділ XVI МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 71. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 72. Обов'язок іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) Про іпотечні облігації Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення