Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 19. Компетенція виконавчих і розпорядчих органів місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовищаСт. 19 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIВиконавчі та розпорядчі органи місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції:

а) здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад;

б) координують діяльність місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої Ради, незалежно від форм власності та підпорядкування;

в) організують розробку місцевих екологічних програм;

{ Пункт "г" частини першої статті 19 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

д) затверджують за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього природного середовища за межами території цієї Ради, та ліміти на утворення і розміщення відходів; { Пункт "д" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 06.03.96, N 1288-XIV від 14.12.99, N 2556-III від 21.06.2001 }

е) організують збір, переробку, утилізацію і захоронення відходів на своїй території; { Пункт "е" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1288-XIV від 14.12.99 }

є) формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;

{ Пункт "є" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

ж) погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

з) забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення;

и) організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян;

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Виконавчі і розпорядчі органи Рад можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до законодавства України.

{ Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

Стаття 1 ...17 18 19 20 21 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII 

Рекомендовані сторінки

Про охорону навколишнього природного середовища