Укр Рус
< Про охорону навколишнього природного середовища

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 69. Особливості застосування цивільної відповідальностіСт. 69 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIШкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

{ Частина перша статті 69 в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров'я, якості навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих.

Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" .

{ Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

Стаття 1 ...67 68 69 70 71 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті