Укр Рус

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-VУ цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

державний нагляд - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування ) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища; { Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2399-VI від 01.07.2010, N 3530-VI від 16.06.2011, N 3610-VI від 07.07.2011 }

заходи державного нагляду - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;

прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;

ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;

спосіб здійснення державного нагляду - процедура здійснення державного нагляду , визначена законом;

треті особи - юридичні та фізичні особи , які залучаються суб'єктами господарювання або органами державного нагляду в ході здійснення заходів державного нагляду .

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V