Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про видавничу справу


Скачать бесплатно Закон України Про видавничу справу № 318/97-ВР від 05.06.1997

Закон України Про видавничу справу № 318/97-ВР від 05.06.1997 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 04.01.2018

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи. { Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 1554-VII від 01.07.2014 }

Відповідно до Конституції України цей Закон покликаний сприяти національно-культурному розвитку українського народу, громадян України всіх національностей, утвердженню їх духовності та моралі, доступу членів суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів, видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

{ Статтю 2 виключено на підставі Закону N 1554-VII від 01.07.2014 }

Стаття 3. Мета видавничої справи Стаття 4. Законодавство про видавничу справу Стаття 5. Державна політика у видавничій справі Стаття 6. Державна підтримка і особливості приватизації у видавничій справі Стаття 7. Фонди підтримки і розвитку видавничої справи Стаття 8. Мова у видавничій справі

Р о з д і л II
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Стаття 9. Організаційно-правові форми у видавничій справі Стаття 10. Суб'єкти та об'єкти видавничої справи Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи Стаття 12. Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру Стаття 14. Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

{ Статтю 15 виключено на підставі Закону N 1554-VII від 01.07.2014 }

Стаття 16. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру Стаття 17. Замовник видавничої продукції Стаття 18. Видавці Стаття 19. Гарантії прав видавців Стаття 20. Права та обов'язки видавця Стаття 21. Права та обов'язки виготовлювача видавничої продукції

{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 1554-VII від 01.07.2014 }

Стаття 23. Вихідні відомості видання

{ Статтю 24 виключено на підставі Закону N 1554-VII від 01.07.2014 }

Стаття 25. Розповсюдження видавничої продукції Стаття 26. Права та обов'язки розповсюджувача видавничої продукції Стаття 26-1. Державне замовлення на випуск видавничої продукції Стаття 27. Книжкова палата України Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України Стаття 29. Права споживача

Р о з д і л III
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ

Стаття 30. Міжнародне співробітництво Стаття 31. Участь у зовнішньоекономічній діяльності

Р о з д і л IV
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Стаття 32. Припинення діяльності у видавничій справі Стаття 33. Відповідальність суб'єкта видавничої справи Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про протидію торгівлі людьми Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення Про оплату праці Про банки і банківську діяльність Про державну виконавчу службу